پایان نامه رشته ارتباطات : سایت­های وخبرگزاریهای غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم ارتباطات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

گرایش تحقیق در ارتباطات

عنوان:

سایت­های وخبرگزاریهای غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت

استاد راهنما:

دکتراکبر نصراللهی

استاد مشاور:

دکتر صدیقه ببران


متن پایان نامه :
چکیده
قلب تپنده تولید خبر در فضای رسمی تولید رسانه‌ای بر عهده خبرگزاری و در گام دوم وب‌سایت‌های خبری است. از آنجا که سیاست‌گذاری رسانه‌های ایران توسط نهادها و ارگان‌هایی انجام می‌شود که تماما دولتی هستند، تأثیرپذیری خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی از نوع نگاه و رویکردی که حاکمیت به آنها دارد ناگزیر است. این پژوهش در پی آن است تا به این مهم بپردازد که خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی و کارکردها و نتایج آن‌ها در جامعه برای حاکمیت داخلی فرصت است و یا تهدید.
این پژوهش با روش­ پیمایش و تکنیک نظرسنجی ازکارشناسان و فعالان رسانه، مدیران رسانه‌ها و همچنین مسئولان رسانه‌ای که در سطح شهر تهران فعالیت می کنند صورت گرفته است. برای گزینش افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه ترکیبی(ترکیبی از سوالات باز و بسته) و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده کردیم.
یافته­ های تحقیق با اصول حاکم بر کار رسانه­ها در یک فضای دموکراتیک مغایراست. در این تحقیق به مواردی برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک فرصت برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک تهدید برای حاکمیت بدل شده اند. مواردی چون:۱- نقد حاکمیت۲- به چالش کشیدن دولت ۳- جلوگیری از انحصار دولت در عرصه اطلاع‌رسانی۴- بازتاب دادن اثرات تصمیمات حاکمیت۵- الزام حاکمیت به پاسخگویی. از طرف دیگر “انتشار اخباری که به گونه ای به زیان حاکمیت است”، “نقد حاکمیت”، “انتشار اخبار متضاد با منافع ملی” و “رعایت نکردن اصول حرفه­ای رسانه­ای” مهمترین تهدیدهایی است که خبرگزاری­های غیر‌دولتی برای دستگاه حاکمیتی می‌‌توانند ایجاد کنند.
همچنین در این تحقیق به مواردی نیز برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک تهدید برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک فرصت برای حاکمیت بدل شده اند. مهم­ترین این موارد نام بردن از “ایفای نقش سوپاپ اطمینان در جامعه” به عنوان یک فرصت برای حاکمیت است که نه تنها این مورد جزو فواید محسوب نمی‌شود، بلکه می توان آن را از جمله تهدیدها نیز محسوب کرد.

پایان نامه ها

یافته های پژوهش نشان می­ دهند فضای حاکم بر رسانه­های کشور و چگونگی تعامل حاکمیت با رسانه دارای مشکلات زیادی است و باید به سمت حل این مشکلات گام برداشته شود. مهمترین مشکلات عبارتند از:۱-استقلال خبرگزاری ها و وب­سایتهای غیردولتی در حد زیادی از طرف حاکمیت مورد تهدید قرار می­گیرد.۲- قوانین رسانه‌ای موجود از ایجاد و یا ادامه حیات خبرگزاری‌ها و وب ­سایتهای غیر‌دولتی در حد کم حمایت می‌کنند.۳-عملکرد خبرگزاری‌هاو وب­سایت های غیر‌دولتی در تشدید و یا تلطیف رویکرد حاکمیت نسبت به آنها، بیش از مقدار متوسط نقش داشته است.
۱-۱مقدمه
امروزه هیچ تردیدی در خصوص اهمیت و نقش مستقیم و تاثیرگذار مطبوعات و رسانه‌های جمعی در عرصه‌های مخنلف زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افکارعمومی جهانی وجود ندارد.
هرچند در حال حاضر بخشی از دولت‌های کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه نتوانسته‌اند خود را با این نیاز و واقعیت سازگار نمایند و رسانه و اطلاع‌رسانی مستقل و آزاد را در جوامع خود به رسمیت شناخته و زمینه و بستر لازم را برای فعالیت حرفه‌ای رسانه فراهم کنند.این یک ضرورت و واقعیت تجربه شده و در عین حال علمی است که رسانه ها و به ویژه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نه تنها تهدیدی برای دولت‌های دمکراتیک و برآمده از رای مردم به شمار نمی‌آیند بلکه یک فرصت بزرگ محسوب می‌شوند. مطبوعات به عنوان زبان و واسطه مردم با حکومت کنندگان، در روشنگری و ارائه طریق صحیح و واقعی و انتقال واقعیت جامعه به دولت‌ها همانند ناظر مستقل و بی‌نظر و بی‌طرف و یک بازوی قدرتمند، نقش اساسی و کلیدی دارند و با اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف‌سازی امور قادر به فراهم کردن این فرصت و بستر هستند تا دولت را از مسیر اشتباه در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری و اداره کشور برحذر دارند.
رسانه مستقل، زبان مردم است و در عین حال واسط و رابط صادق میان دولت و ملت. رسانه مستقل از آن‌جایی که وامدار دولت و حکومت نیست و منفعتی از قبل ارتباط با دولت ها ندارد لذا انتقادهایش، در مسیر اصلاح و کمک به دولتمردان و مجریان امور برای حل معضلات اجتماعی اقتصادی سیاسی جوامع است هرچند ممکن است در بسیاری موارد، مثل یک داروی تلخ، برای درمان یک بیماری عمل کند. برخورداری یک جامعه از رسانه مستقل و پرسشگر می‌تواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان، نقش ویژه‌ای در امنیت و پیشرفت و توسعه یک کشور و رفع تهدیدات سیاسی و فرهنگی و مشروعیتی از دولت مستقر، ایفاء نماید، و در عین حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لایه‌های اجتماع ، و تبدیل آن به یک تهدید و شورش اجتماعی گردد.
اینترنت و به تبع آن، روزنت‌ها، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها در چند سال گذشته قابلیت‌های بسیاری را خصوصاً در زمینه اطلاع‌رسانی در تمامی زمینه‌ها (بصورت عام) در نقاط مختلف جهان و بالطبع، کشور ما نشان داده‌اند. این بدان معنا نیست که سایر وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو یا تلویزیون و همچنین رسانه‌های مکتوب از اهمیت کمتری به نسبت اینترنت برخوردارند. بلکه بدان معناست که رشد بیش از حد رسانه اینترنت در چند سال گذشته (بگونه‌ای که طبق آمار، رشد آن در ۴ سال گذشته برابر با رشد و فراگیری رادیو در طی ۴۰ سال بوده است) لزوم توجه ویژه به این امر به عنوان یک نیروی پیش‌رو و بی‌رقیب در عرصه رسانه‌ها در دهه آینده را نمایان می‌سازد.
  ۱-۲ بیان مسئله تحقیق
قلب تپنده تولید خبر در فضای رسمی تولید رسانه‌ای بر عهده خبرگزاری و در گام دوم وب‌سایت‌های خبری است. در ایران هم نقش خبرگزاری‌ها، در تولید خوراک رسانه‌های گوناگون از دیرباز اهمیت داشته که تا امروز هم با وجود ظهور رسانه‌های مختلف و متنوع از آن کاسته نشده و به عنوان یکی از مهم‌ترین مجراهای تولید و انتشار اخبار شناخته می‌شوند. از جمله این رسانه‌های نوظهور که توانسته‌اند در کنار خبرگزاری‌ها نقش مهمی در تولید خبر و توزیع فراورده‌های آن ایفا کند وب‌سایت‌های خبری هستند که با اقبال خیره‌کننده‌ای از سوی متولیان رسانه‌ای مواجه شده‌اند.