دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

تکه ای از متن پایان نامه :

شخصیت، از الگوی نسبتاً پایدار صفات، ویژگی ها یا گرایش هایی تشکیل شده که به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان و تداوم رفتار در موقعیّت های گوناگون می انجامد (فیست و فیست، ۲۰۰۲؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۱).

       روانشناسان، رویکردهای گوناگونی را برای درک پیچیدگی شخصیت بشر ارائه داده اند؛ الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت برای محققان علاقمند به شناسایی تفاوتهای فردی زیربنایی در شخصیت، به مثابه ی یک کشف بنیادی به نظر می رسد( گلدبرگ[۱]، ۱۹۹۳؛ نقل از خدایی و شکری، ۱۳۸۸). در مجموع الگوی پنج عامل بزرگ، یک ریخت شناسی فراگیر، مشتمل بر پنج عامل نسبتاً پایدار پذیرش[۲]، وظیفه شناسی[۳]، برونگرایی[۴]، سازگاری[۵] و مانند مهارت های مقابله ای [۶] (هاریس و لیقتسی، ۲۰۰۵؛ جونز و همکاران[۷]، ۲۰۰۳)، حل مسئله اجتماعی[۸] (چانگ و همکاران[۹]، ۲۰۰۶)، عزّت نفس (لوکاس و دینر، ۲۰۰۸)، رخدادهای زندگی (گومز و همکاران، ۲۰۰۹)، سن (جاج، لاک و دورهام[۱۰]، ۱۹۹۷)، جنسیت و تعداد دوستان (موهنون و تورکلسون[۱۱]، ۲۰۰۴) عملکرد خانواده، سازگاری و سلامتی (دان گایوک[۱۲]، ۲۰۰۷) در پیش بینی بهزیستی ذهنی خبر می دهند. علاوه بر پژوهشهایی که ارتباط بین عوامل بیرونی و صفات شخصیت را در بهزیستی ذهنی مورد مطالعه قرار داده اند، توجه فزاینده ای نیز به نظریاتی شده که به دنبال شناخت و معرفی فرایندهای شناختی[۱۳] مؤثر در رضایت از زندگی بوده

[۱]. Goldberg

[۲]. openness

[۳]. conscientiousness

[۴]. extraversion

[۵]. agreeableness

[۶]. coping skills

[۷]. Jones & et al

[۸]. social problem solving

[۹]. Chang & et al

[۱۰]. Judge , Locke & Durham

[۱۱]. Muhonen & Torkelson

[۱۲]. Donghyuck

[۱۳]. Cognitive process

تأثیر میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userd