دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان خارجی: The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

    The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students     Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

 

 

 

Contents                                                                                                                         page                                         

 

 

Acknowledgements………………………………………………………………………………..i

 

Dedication ……………………………………………………………………………………………ii

 

Table of contents…………………………………………………………………………………..iii

 

List of tables…………………………………………………………………………………………VI

 

List of figures……………………………………………………………………………………….vii

 

Abstract……………………………………………………………………………………………..viii

 

Chapter1. Introduction…………………………………………………………………………..1

 

۱٫۱٫Preliminaries…………………………………………………………………………………………………..۲

 

۱٫۲٫ Statement of the problem……………………………………………………………………………..۳

 

۱٫۳٫ Significance of the study………………………………………………………………………………..۴

 

۱٫۴٫ Purpose of the study and research questions………………………………………………..۵

 

۱٫۵٫ Research question ………………………………………………………………………………………..۵

 

۱٫۶٫ Research hypothesis……………………………………………………………………………………..۵

 

۱٫۷٫ Definition of key terms ……………………………………………………………………………..۶

 

 

                                                                III

 

۱٫۷٫ Limitations and delimitations………………………………………………………………………..۶

 

 

Chapter 2. Review of the related literature ……………………………………..۸

 

۲٫۱٫ Introduction…………………………………………………………………….۹

 

۲٫۲٫ Cheating and its types…………………………………………………………۹

 

۲٫۳٫ Cause of cheating……………………………………………………………. ۱۵

 

۲٫۴٫ Application of cheating……………………………………………………… ۱۸

 

۲٫۵٫ Side effect of cheating……………………………………………………….  ۱۸

 

۲٫۶٫ Feedback of cheating………………………………………………………… ۲۱

 

۲٫۷٫ Definition of rapport………………………………………………………..۲۳

 

۲٫۸٫ Benefits of building rapport between student and teacher……………………..۲۳

 

۲٫۹٫ Rapport- building strategies………………………………………………….۲۴

 

۲٫۱۰٫Rapport, learning and teaching………………………………………………۲۵

 

۲٫۱۱٫ The relationship between student-teacher rapport …………………………۳۵

 

Chapter3 Methodology………………………………………………………….۳۷

 

۳٫۱٫ Introduction…………………………………………………………………..۴۰

 

۳٫۲٫ Design ……………………………………………………………………….۴۰

 

۳٫۳٫ Participant…………………………………………………………….………۴۱

 

۳٫۴٫ Instrument……………………………………………………………………۴۱

 

VI

۳٫۵٫ Rapport and cheating questionnaires……………………………………..۴۱  ۳٫۶٫ Data collection procedure……………………………………………………۴۲ ۳٫۷. Data analysis procedure………………………………………………………۴۲       Chapter 4 Data analysis and result ………………………………………………….…۴۸

۳٫۸٫ Introduction…………………………………………………………………۴۹

۳٫۹٫ Result…………………………………………………………………………                                                             Chapter 5 Discussion, Conclusion, Implications, and Suggestions ……………..62

۳٫۱۰٫ Introduction………………………………………………………………..۶۳

۳٫۱۱٫ Discution……………………………………………………………………۶۳

۳٫۱۲٫ Conclusion…………………………………………………………………..۶۳

۳٫۱۳٫ Implication………………………………………………………………….۶۳

۳٫۱۴٫ Suggestion…………………………………………………………………۶۴

Reference………………………………………………………………………….۶۶

Appendix…………………………………………………………………………۷۹

 

 

VII

List of Tables

 

Table                                                                                                                   Page

Table 1. Students’ major in high school…………………………………………..۴۵

Table 2. Students’ average in high school…………………………………………۴۶

Table3. Item statistic………………………………………………………………۴۶

Table4. Descriptive statistic for students’ rapport…………………………………۴۷

Table5. Descriptive statistic for students’ cheating……………………………….۴۸

Table6. Correlation between rapport and cheating………………………………..۴۹

Table7. Nonparametric test for cheating and rapport……………………………..۵۱

Table8. Kruskal-Wallis Test. Rapport ranks ……………………………………..۵۲

 

Table9. Kruskal-Wallis Test. Cheating ranks……………………………………..۵۳

 

Table10. Table of response frequency ……………………………………………۵۴  

                                                                                                                                      Table11. Response percent…………………………………………………

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-between-teacher-student-rapport-and-students-willingness-to-cheat-among-iranian-high-school-students-in-bandar-abbas

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-between-teacher-student-rapport-and-students-willingness-to-cheat-among-iranian-high-school-students-in-bandar-abbas

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان    The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students     Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

Author: 92