دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

جهان ميم صفت: دنيا كه به گونه‌ي ميم تنگ و گرفته می باشد. (فرهنگنامه شعري)

ميم صفت: مثل ميم؛ اشاره به شكل ظاهري جهان و زمين كه به شكل دايره می باشد. ميم محمد اشاره به مقام محمد (ص) می باشد كه خود فرموده: اول ما خلق الله نوري…

و جهان كلاً از عقل كل كه عبارت می باشد از حضرت محمد (ص) به وجود آمده می باشد و پيش ايشان بي‌مقدار می باشد. مصرع دوم اشاره به شكل ظاهري حروف دال و حا می باشد (سرنگوني ح و خميدگي د)

دال و حا و ميم از حروف اسم محمد (ص) هستند.

مراعات النظير بين حروف ميم و دال و حا هست.

بين سپيد و سياه تضاد و طباق هست.

بين هژده هزار و هفت، تناسب هست و نيز بين خريدن و بها.

موي سپيد ظاهراً به معني چيز كم ارزش و سياهي هژده هزار عالم به معني مجهول بودن و عظمت و درك ناپذيري عمر جهان هستي می باشد.

درمورد‌ي هفت موي سپيد پيامبر اسلام در سفينه البحار زير عنوان شعرالنبي، خبري آمده می باشد كه ترجمه‌ي آن به توضیح زير می باشد: مردي از فرزندان انصار حقه‌ي نقره اي سر بسته آورد و رضا عليه‌السلام را گفت: كسي نظير اين چيز را به تو تحفه نداده می باشد، و آن را باز كرده، هفت موي از آن بيرون آورد و گفت: اين موي پيغمبر صلعم می باشد و رضا عليه السلام چهار تاي موي از آنها جدا كرده، فرمود: اين موي اوست و (آن مرد) به ظاهر نه در باطن، قبول كرد و پس رضا عليه السلام او را از شبهه بيرون آورد، به اينكه سه تار آن را بر آتش نهاد و سوختند و بعد از آن چهار تار را بر آتش نهاد كه مانند طلا گرديدند. (تعليقات ديوان مجير).

معني بيت: مقصود شاعر و مفهوم كلي بيت اين می باشد كه: حتي اجزاي ناچيزي از وجود جسماني پيغمبر اسلام (ص) مانند هفت موي سپيد او (كه در بالا به قصة آن اشاره گردید) به تمام عالم هستي (هژده هزار عالم، به عقيدة قدما، عالم هستي از هژده هزار عالم تشكيل شده) مي‌ارزد و از آن با ارزشتر می باشد، چه برسد به وجود معنوي او كه بيشتر از همة ما سوي مي‌ارزد.

 

۴۴)ز خاك درگه او جوي دفع افعي دهر      كه خاك همدم ترياق اكبر می باشد آنجا

افعي دهر: كنايه از روزگار و دنياي پرمخاطره (فرهنگنامه

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk