Posted in دسته‌بندی نشده

عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین

یکی از شرایطی که توسط دادگاه قبل از صدور مجوز دریافت جنین باید احراز شود ؛احراز عدم امکان بچه دار شدن زوجین متقاضی جنین (خواه…

Continue Reading...