پایان نامه کارشناسی ارشد هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

ندارد و در نهایت این علم می باشد که می­تواند شناخت واقعی به ما عرضه کند.

 

ث) نتیجه­گیری و پیشنهادات: در نتیجه این رساله پس از سیری در تفکرات ساختارگرایانه و مارکسیستی آلتوسر که در اصطلاح از آن به عنوان مارکسیسم ساختارگرا یاد می­گردد، می­توان گفت که آلتوسر خوانشی متفاوت از آن چه در محافل مارکسیسم شایع می باشد، از مارکس پیش رو می کشد. این خوانش از مارکس بر محور ایدئولوژی استوار می باشد و جنبه ای از ایدئولوژی را نمایان می­سازد که تا قبل از آلتوسر هرگر به آن اشاره نشده بود. بر اساس این خوانش ایدئولوژی یک ساختار می باشد. ساختاری بی سازنده که هر دو طبقه حاکم و محکوم بر اساس آن اقدام می­کنند. اعتقاد و التزام به ایدئولوژی ناخودآگاه و خودانگیخته می باشد. از این رو بنا بر دیدگاه آلتوسر، تغییر و تحول در مفاهیم ایدئولوژیکی رخ می­دهد نه در ساختار آن. فقط جایگاه صاحبان آن عوض می­گردد. این در حالی

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):نسبت میان هنر و ایدئولوژی همواره کانون توجه مطالعات مارکسیستی هنر بوده می باشد. درک این مسئله که هنر چه جایگاهی در نظام اجتماعی دارد؟ و چه ویژگی و کیفیتی در هنر آن را از موضع فردی هنرمند به روابط پیچیده­ی اجتماع می­کشاند؟، چالش تمام گفتمان­هایی می باشد که حول تولید اجتماعی هنر گرد آمده­اند. زیبایی هنری در تفکر مارکسیسم ارتباط عمیقی با شرایط تولید، بازتولید، مصرف و بازار تولید و مصرف دارد. مقوله­ی زیبایی را ذهنیت هنرمند و مخاطب تعریف نمی­کند، بلکه در چارچوب ایدئولوژی حاکم تعریف می­گردد. شیوه­ی تولید و  ایدئولوژی مربوط به طبقه­ی حاکم که شیوه­ی تولید را در دست دارد، تعیین­کننده­ی سبک­ها و سلیقه­های هنری در هر دوره­ای می باشد. این مجموعه روابط میان هنر و ایدئولوژی و اقتصاد در یک کلیت مارکسیستی، نظام اجتماعی نامیده می­گردد. نظام اجتماعی دربردارنده­ی مناسبات تولیدی می باشد که مارکس در ماتریالیسم تاریخی آن را به دو بخش زیربنا و روبنا تقسیم نمود. روبنای حقوقی، سیاسی، فرهنگی و … بر زیربنای عظیم اقتصادی استوار می باشد. پس هر گونه تحول و تکاملی در زیربنا منجر به تکامل و تحول در روبنا خواهد گردید. تعیین­کنندگی در تفکر مارکس دشواری­های بسیاری برای تفکر مارکسیسم فراهم کرده می باشد. اما به دلیل کثرت و گوناگونی نوشته­های مارکس در طول دوران زندگی­اش، گرایش­های متفاوتی در بستر مارکسیسم شکل گرفت که بر اساس نوشته­های

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk