پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

فزاینده ای در کشور های توسعه یافته در زمینه تامین مالی معاملات رواج یافت. که این تکنیک یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتبار دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به عنوان وثیقه برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می نماید. ویژگی اصلی روش مذکور، عدم اتکاء و یا اتکا محدود آن به حامیان مالی و سرمایه گذاران پروژه می باشد.

بنابراین مشارکت عمومی- خصوصی را می توان به عنوان توافقنامه ای میان دولت و بخش های خصوصی تعریف نمود که ممکن می باشد اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بربگیرد. که بر اساس آن بخش یا بخشهای خصوصی بتوانند نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل گردد، بپردازند. اهداف دولت شامل کارایی و اثربخشی ارائه خدمات می باشد که در زمینه اثربخشی ارائه خدمات به کیفیت و کمیت خدمات توجه می گردد. همچنین اهداف سودآوری بخش خصوصی بهبود کارایی پروژه و حداقل کردن تاثیر ریسک بر سودآوری می باشد.

 

 

 

1-9- روش تحقیق

بر اساس مبانی نظری طرح شده، تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با بهره گیری از همبستگی و مدلسازی ریاضی می باشد و در این راستا جهت بررسی موضوع از روش داده های ترکیبی (Panel Data) در قالب نرم افزار Eviews بهره گیری می گردد.

1-10- جامعه تحقیق

الف:قلمرو مکانی: کشورهای ارمنستان، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، گرجستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مقدونیه، مالزی، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، تایلند، ترکیه و اوگاندا

ب:    //   زمانی: در این تحقیق تجزیه و تحلیل مقطعی بر مبنای داده های 12 ساله از سال2000 تا سال 2011 انجام می گردد.

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk