پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

عمومی و پروژه‌های زیرساختی مشابه در داخل شهرها به کار گرفته گردد. نکته مهم دیگر در طراحی جزئیات قراردادهای BOT، آن می باشد که اگر دوره زمانی تعیین‌شده برای بخش خصوصی در زمینه واگذاری امتیاز بهره‌برداری و کسب درآمد از پروژه، دقیقا از زمان آغاز به ساخت پروژه آغاز گردد، در آن صورت انگیزه بخش خصوصی برای ایجاد سرعت در احداث پروژه نیز، در سطح مطلوبی حفظ خواهد گردید. در نقطه مقابل اگر دوره زمانی مذکور از زمان اتمام ساخت پروژه و متقارن با آغاز فرآیند بهره‌برداری آغاز گردد، بخش خصوصی انگیزه چندانی برای تسریع در ساخت پروژه نخواهد داشت.

  • کدام مدل بهتر می باشد؟

پاسخ به این سوال نیاز به ارزیابی دقیق بسیاری از چیزها دارد. هر مدل دارای جوانب مثبت و منفی می باشد و می تواند با درجات مختلف برای دستیابی به اهداف مهم مشارکت خصوصی عمومی مناسب باشد. ویژگی های خاص برخی بخش ها و توسعه فن آوری آنها ، سیاست های قانونی و نظارتی ، و درک عمومی و سیاسی در مورد خدمات در یک بخش نیز می تواند عامل مهمی در تصمیم گیری در مورد انتخاب یک مدل خاص از مشارکت خصوصی عمومی باشد.

هیچ مدل مشارکت خصوصی عمومی وجود ندارد که بتواند تمام شرایط مربوط به تنظیم محل پروژه و ویژگی های فنی و مالی آن را برآورده سازد.  مدل مناسب باید با در نظر داشتن شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی و فرهنگی کشور ، بلوغ بازار مشارکت خصوصی عمومی کشور و ویژگی های مالی و فنی از پروژه ها و بخش های مربوط انتخاب گردد.

به عنوان مثال، برای یک پروژه جدید، یک نوع  BOT ممکن می باشد کاملا در بازار مشارکت خصوصی عمومی بالغ مناسب باشد در حالی ممکن می باشد که یک نوع PFI یا BOO در یک  بازار تست نشده در حال توسعه مناسب تر باشد.

  1. بخش عمومی را قادر می سازد تا به خروجی ها و کسب و کار اصلی بپردازد: مشارکت های عمومی خصوصی که به نحو مناسبی ساختاردهی شده باشند، دولت ها را قادر می نمایند تا به مشخصات خروجی بپردازند تا به ورودی ها. همچنین دولت ها می توانند دیدی رهبرانه در خصوص تمرکز بر ارزش عمومی مبتنی بر خروجی ها داشته باشند.

بخش عمومی به دنبال این می باشد تا در قالب مشارکت عمومی خصوصی به ارائه خدمات مناسبی برمبنای تجزیه و تحلیل هزینه –  فایده[1] اقدام کند تا اینکه مالکیت و عملیات

[1] Cost- Benefit Analysis

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk