پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :همجنس گرایی در دین و روانشناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

بلیعال‌ خانه‌ را احاطه‌ كردند، و در را زده‌، به‌ آن‌ مرد پیر صاحب‌خانه‌ خطاب‌ كرده‌، گفتند: آن‌ مرد را كه‌ به‌ خانة‌ تو داخل‌ شده‌ می باشد‌ بیرون‌ بیاور تا او را بشناسیم‌. و آن‌ مرد صاحب‌خانه‌ نزد ایشان‌ بیرون‌ آمده‌، به‌ ایشان‌ گفت‌: نه‌ ای‌ برادرانم‌ شرارت‌ مورزید، چونكه‌ این‌ مرد به‌ خانة‌ من‌ داخل‌ شده‌ می باشد‌؛ این‌ اقدام‌ زشت‌ را منمایید. اینك‌ دختر باكرة‌ من‌ و كنیز این‌ مرد، ایشان‌ را نزد شما بیرون‌ می‌آورم‌ و ایشان‌ را ذلیل‌ ساخته‌، آن چیز که‌ در نظر شما پسند آید به‌ ایشان‌ بكنید. لیكن‌ با این‌ مرد این‌ كار زشت‌ را مكنید. … . پس‌ آن‌ شخص‌ كنیز خود را گرفته‌، نزد ایشان‌ بیرون‌ آورد و او را شناختند و تمامی‌ شب‌ تا صبح‌ او را بی‌عصمت‌ می‌كردند، و در طلوع‌ فجر او را رها كردند.»[1]

و نیز در اول پادشاهان نیز به دوران رَحُبْعام‌ بن‌ سلیمان‌ اشاره می کند که مردم به این رفتار جنسی گرایش داشتند :

«.. .و یهودا در نظر خداوند شرارت‌ ورزیدند، و به‌ گناهانی‌ كه‌ كردند، بیشتر از هر آن چیز که‌ پدران‌ ایشان‌ كرده‌ بودند، غیرت‌ او را به‌ هیجان‌ آوردند. و ایشان‌ نیز مكانهای‌ بلند و ستونها و اشیریم‌ بر هر تل‌ بلند و زیر هر اقدام را باعث نجس شدن زمین معرفی کرده می باشد. و کسانی که به رفتار جنسی ناپسندیده گرایش پیدا کنند از میان قوم خود منقطع خواهد گردید.[2] با در نظر داشتن این شواهد همجنس گرایی در دین یهود امری حرام و ناپسندیده ای به حساب می آید.

اما در بعضی از توضیح ها و قانون نامه های یهودیت مانند شولحان عاروخ[3] یعنی مهم ترین قانون نامه موجود یهودیت، ممنوعیت همجنس بازی را به طور مستقیم اظهار نکرده می باشد. بلکه با نقل قول از تلمود، صرفاً چنین اظهار می دارد که از یهودیان انتظار اعمال همجنس گرایانه نمی رود و در نتیجه فرد یهودی در خلوت می تواند با یهودی مذکر دیگری تنها بماند.[4] اما با این حال برای اطمینان بیشتر بهتر می باشد که از این امر نیز دوری گردد. حاخام[5] یوسف قارو نویسنده این قانون نامه آنگاه چنین متذکر می گردد که در این زمانه که مردان بدکردار زیاد شده اند، بایستی از خلوت کردن با مذکری دیگر دوری جست. شارحان بعدی توضیح داده اند که یوسف قارو از آن رو چنین حکم کرده می باشد که، در کشوری اسلامی می زیسته و در آنجا همجنس گرایی رواج داشته می باشد. در ممالک مسیحی که این امر رواجی ندارد احتیاجی نیست یهودیان زیاد نگران این مسئله باشند.[6]

[1]. داوران باب 19

[2]. همان 29:18

[3]. Shulcha  Arukh

[4]. Arukh: Even Ha-Ezer , 24

[5]. Rabbi

[6]. همان 20:2

همجنس گرایی در دین و روانشناسی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

Author: userk