پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

سود آن می باشد، شاعر را به اين سخن واداشته می باشد.)

 

۴۰)دواي جان ز در مصطفي طلب زيراك       تو روز كوري و شاف مسيح در بطحا

روزكور (ص. مركب): كسي كه در روز نتواند ديد (ناظم‌الاطبا)

شاف : ۱) پنبه‌اي كه به دارو تر كنند و بر چشمان نهند دفع رمد را (فرهنگ لغات و تعبيرات از ل.ن) ۲)شفا جبار و هم براي دو پيكر اطلاق شده اند و تشخيص ميان آن دو مشكل می باشد. مگر با وجود قرينه‌اي مانند كمربند و حمايل و كمر تركش به معني نطاق الجوزا يا منطقه الجوزا كه مخصوص جبار می باشد.

كمر بسته ز بهر خدمت او                  فلك همچون دو پيكر مي‌نمايد

(جمال‌الدين اصفهاني / ۱۴۲)

البته در ابياتي نيز مراد از جوزا و دو پيكر و توأمان همه برج جوزا می باشد، به قرينه‌ي همراهي آن با ديگر بروج و يا اشاره به شكل و احكام نجومي و منسوبات آن (فرهنگ اصطلاحات نجومي، ص ۱۶۹-۱۶۷)، كه در اينجا مراد اين معني نيست:

آن كجاوه چيست؟ ميزاني دو كفه باردار        باز جوزا و دو كفه شكل ميزان ديده‌اند(خاقاني/ ۹۶)

شاعران و مداحان براي بيان عظمت و جلالت قدر و مقام ممدوح خود، صورت دو پيكر يا جوزا را كه يكي از صور فلكي و مظهر اوج و علو می باشد به صورت چاكران توأمان ممدوح يا پادشاهان خود، وصف يا تصوير مي نمودند، در اينجا نيز مجير، حضرت پيامبر اكرم (ص) را كه جهاندار اعظم می باشد و تاج از سر ملوك عجم ربوده و آنها را به خاك مذلت نشانده می باشد، پادشاهي مي‌داند كه جوزا از طرف مشرق آسمان طلوع مي‌نمايد و مانند چاكري كمر بسته، به خدمت او مي‌شتابد.

«آسمان چاكر محمد (ص) می باشد و از ايشان در قدر فروتر می باشد».

بين كله و كمر مراعات النظير و بين ملوك و چاكر مراعات النظير (و همچنين طباق) هست و همچنين بين اين كلمات و جوزا و مشرق تناسب هست.

 

۴۲)به پيش محمد جهان ميم صفت   چو دال و حاست گهي سرنگون و گاه دوتا


واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk