پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات: درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


گستره لایتناهی و فضای بیکرانِ کهکشانها، براق او را منزلگاهای امن و آسایش گردید.

 

52)به جای مقرعه دادش عمود صبح جهان     به جای پرچم جنگ آسمان شب یلدا

مقرعه: (اسم آلت) وسیله کوبیدن، تازیانه

عمود صبح: (اضافه استعاری): ستون بامداد، کنایه از روشنی و درخشندگی صبح، آفتاب

کرد آفتاب خطبه عیدی به نام او     زان از عمود صبح نهادند منبرش

(دیوان خاقانی به نقل از فرهنگ لغات و تعبیرات)

دل زیرا سرمه:‌دل سیاه (وجه شبه تیرگی)

چشم عیسی دل: عیسی شفابخش چشم کوران بود و شفا دادن به چشم عیسی نوعی زیبایی خاص خود را در این ترکیب به وجود آورده می باشد. دل به عیسی تشبیه شده می باشد که دارای چشم می باشد.

شاعر اخراج کلام بر خلاف قاعده کرده می باشد و همچنین تشبیه ایجاده کرده (چشم دل زیرا عیسی ]عیسی که خود شفا دهنده‌ی کوران و … می باشد[ را خاک او دواست).

بین درگه و خاک و همچنین سرمه و چشم و دوا تناسب هست.

معنی بیت: مجیر با دلی تیره وجودش خاک آستانه حضرت محمد (ص) می باشد و به سبب این تقرب، امید شفای چشم دل تیره دارد زیرا که دوای چشم عیسی دل از خاک درگاه اوست یعنی هر چند دل، مثل عیسی شفا دهنده می باشد ولی هنگام تیرگی و بیماری، خاک درگاه او سرمه بینش اوست.(دکتر احمد شوقی نوبر)

 

55)ره و فاش به جان رو که با چنین معشوق به خشک جانی تردامنی می باشد استقصا

خشک جانی: کنایه از بی خبری از عشق، عاشقی نکردن و نیز ناقابلی، بی هنری

تر بود چشم من خود از بهر خشک جانی      تو آمدی و آتش در خشک و تر فکندی

(دیوان مجیر، ص 243 )

تردامنی: کنایه از گناهکاری، فاسقی، آلودگی

استقصا: (استقصاء، مصدر عربی): کوشش تمام کردن، طلب نهایی چیزی را کردن، سخت‌گیری در محاسبه، دقت بسیار در

واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری در 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk