پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات: درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


گسترة لايتناهي و فضاي بيكرانِ كهكشانها، براق او را منزلگاهاي امن و آسايش گردید.

 

۵۲)به جاي مقرعه دادش عمود صبح جهان     به جاي پرچم جنگ آسمان شب يلدا

مقرعه: (اسم آلت) وسيله كوبيدن، تازيانه

عمود صبح: (اضافه استعاري): ستون بامداد، كنايه از روشني و درخشندگي صبح، آفتاب

كرد آفتاب خطبة عيدي به نام او     زان از عمود صبح نهادند منبرش

(ديوان خاقاني به نقل از فرهنگ لغات و تعبيرات)

دل زیرا سرمه:‌دل سياه (وجه شبه تيرگي)

چشم عيسي دل: عيسي شفابخش چشم كوران بود و شفا دادن به چشم عيسي نوعي زيبايي خاص خود را در اين تركيب به وجود آورده می باشد. دل به عيسي تشبيه شده می باشد كه داراي چشم می باشد.

شاعر اخراج كلام بر خلاف قاعده كرده می باشد و همچنين تشبيه ايجاده كرده (چشم دل زیرا عيسي ]عيسي كه خود شفا دهنده‌ي كوران و … می باشد[ را خاك او دواست).

بين درگه و خاك و همچنين سرمه و چشم و دوا تناسب هست.

معني بيت: مجير با دلي تيره وجودش خاك آستانة حضرت محمد (ص) می باشد و به سبب اين تقرب، اميد شفاي چشم دل تيره دارد زيرا كه دواي چشم عيسي دل از خاك درگاه اوست يعني هر چند دل، مثل عيسي شفا دهنده می باشد ولي هنگام تيرگي و بيماري، خاك درگاه او سرمه بينش اوست.(دكتر احمد شوقي نوبر)

 

۵۵)ره و فاش به جان رو كه با چنين معشوق به خشك جاني تردامني می باشد استقصا

خشك جاني: كنايه از بي خبري از عشق، عاشقي نكردن و نيز ناقابلي، بي هنري

تر بود چشم من خود از بهر خشك جاني      تو آمدي و آتش در خشك و تر فكندي

(ديوان مجير، ص ۲۴۳ )

تردامني: كنايه از گناهكاري، فاسقي، آلودگي

استقصا: (استقصاء، مصدر عربي): كوشش تمام كردن، طلب نهايي چيزي را كردن، سخت‌گيري در محاسبه، دقت بسيار در

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk