پایان نامه کارشناسی ارشد درباره هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

فیلسوف فرانسوی معتقد می باشد که این بازنمایی نادرست از راه­های مختلفی زیرا زبان، ادبیات و هنر و … انجام می­گردد، و ابزار اصلی جامعه­ی سرمایه­داری برای نگه داشتن روابط نابرابر طبقاتی می باشد. خیالی و واقعی بودن ایدئولوژی، ارتباط­ی دوسویه­ای می باشد که آلتوسر با بازگشت به آراء فروید درمورد­ی تحلیل دستگاه روانی، ارائه کرده می باشد. تفکر فروید همه­ی دستگاه روانی بشر را به صورت دو سویه معرفی می­کند. مهر و کین، عشق و نفرت، نفی و تایید، خواستن و.فیلسوفی­که تأثیرگذارترین و مهمترین آثار خود را به تفسیر و بازخوانی مارکس و اندیشه‌های مارکسیستی اختصاص داده بود، ادعا می‌کند که آثار مارکس را به طور کامل نخوانده و تنها در تریای دانشگاه از زبان دانشجویان شنیده که مارکس چه گفته می باشد. البته بسیاری از اندیشمندان، این اعترافات را به دلیل زوال خرد در سال‌های پایانی زندگی آلتوسر باور نکردند و بر اهمیت خوانش او از مارکس صحه نهادند. پیر ماشری این اعتراف­نامه را زنجیره­ی از دروغ­ها خواند و بر اهمیت آثار آلتوسر و عقلانیت و درستی آن­ها صحه گذاشت. زیرا به هر حال تفسیر آلتوسر از مارکس یکی از تفاسیر جریان‌ساز و مهم می باشد. این مهجوری و انزوا و معضلات روحی، بزرگترین مانع بر سر راه پژوهش و پژوهش درمورد­ی تفکرات ارزشمندی می باشد که او ارائه کرده می باشد.

از نظر آلتوسر تفکر انتقادی در هنر به دنبال یافتن تناسبات نظم و هارمونی و ذائقه­ی زیبایی­شناسی و ذوق و تجربه­ی زیبایی­شناسانه نیست، بلکه تفکر انتقادی نظم و هارمونی را از زاویه­ی ایدئولوژی تحلیل می­کند. نظم و هارمونی هنری، نظم ایدئولوژیک حاکم می باشد. هنر از دیدگاه آلتوسر ایدئولوژی نیست، بلکه درون ایدئولوژی می باشد. از آن ایدئولوژی فاصله می­گیرد و ارتباط­ای انتقادی با آن مستقر می­کند، این ارتباط ناخودآگاه می باشد، زیرا که هنرها گاه نمی­دانند که محمل تضادها و تناقضات ایدئولوژیک هستند. مثال بالزاک از نظر مارکس، و تولستوی از لنین، که آلتوسر به هر دوی آن­ها در تحلیل هنر و ایدئولوژی اشاره می­کند، گویای این امر می باشد. بالزاک برای حفظ ارزش­های بورژوایی زمانه­ی خود دست به نوشتن زده می باشد، اما

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk