پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن روند رو به رشد بهره گيري از تکنيک مختلف تامين مالي، تکنيک تامين مالي پروژه محور از اهميت بالايي در زمينه توسعه زيرساخت هاي کشورها برخوردار بوده می باشد. از همين رو کشورهاي مختلف با بهره گیری از تکنيک تامين مالي پروژه محور در تلاشند تا خدمات عمومي قابل ارائه خود را از طريق مشارکت عمومي خصوصي به بخش خصوصي واگذار نموده و از اين طريق بتوانند خدمات کاراتري را ارائه نمايند.

بديهي می باشد ارائه خدمات مناسب در اين بخش مستلزم ايجاد زيرساخت هاي لازم در زمينه هاي مختلف قانوني، تهيه و تدوين بسترهاي حقوقي و قانوني، مديريتي و ساختاري مي باشد. با در نظر داشتن وضعيت اقتصادي در حال توسعه کشور ما و نياز به توسعه پروژه هاي بزرگ زيرساختي در کشور و همچنين محدوديت منابع بودجه اي دولتي و روش هاي تامين مالي متعارف، لزوم اجرايي شدن تکنيک هاي تامين مالي پروژه محور و مشارکت هاي عمومي خصوصي در توسعه اقتصادي کشور و واگذاري خدمات غير محوري عمومي دولت بيش از پيش نمايان مي گردد.

 

 

 

مبناي نظري مفهوم مشارکت عمومي خصوصي به نظريه کارايي ايکس[۱] مربوط مي گردد. اين نظريه در سال ۱۹۶۶ توسط ليبرشتين[۲] ارائه کرديد. بر اساس اين نظريه، موسسات دولتي تا زمانيکه از طريق سياست هاي رسمي مالي و پلي گسترده به نحوي برخوردار باشند که از ناکامي آنها جلوگيري و موجبات بقا آنها را فراهم آورد، شکست نخواهند خورد. عدم کارايي هاي موجود در موسسات دولتي اغلب ناشي از دخالت هاي غير عادي و ساختار سازماني با ديوان سالاري بالي دولتي مي باشد. از همين رو بر اساس اين نظريه، مشارکت هاي عمومي خصوصي بايد موجب شوند تا منابع ايجادکننده عدم کارايي را کاهش و قدرت پاسخگويي آن ها را در برابر نيروهاي بازار افزايش و بر قدرت رقابت آن ها بيفزايد.

اين نوع عدم کارايي در سازمان هاي عمومي در اوايل دهه ۱۹۸۰ موجب ايجاد رويکردي جديد در مديريت بخش هاي عمومي

[۱] X-Effeciency

[۲] Leibenstein(1966)

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk