پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن روند رو به رشد بهره گیری از تکنیک مختلف تامین مالی، تکنیک تامین مالی پروژه محور از اهمیت بالایی در زمینه توسعه زیرساخت های کشورها برخوردار بوده می باشد. از همین رو کشورهای مختلف با بهره گیری از تکنیک تامین مالی پروژه محور در تلاشند تا خدمات عمومی قابل ارائه خود را از طریق مشارکت عمومی خصوصی به بخش خصوصی واگذار نموده و از این طریق بتوانند خدمات کاراتری را ارائه نمایند.

بدیهی می باشد ارائه خدمات مناسب در این بخش مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم در زمینه های مختلف قانونی، تهیه و تدوین بسترهای حقوقی و قانونی، مدیریتی و ساختاری می باشد. با در نظر داشتن وضعیت اقتصادی در حال توسعه کشور ما و نیاز به توسعه پروژه های بزرگ زیرساختی در کشور و همچنین محدودیت منابع بودجه ای دولتی و روش های تامین مالی متعارف، لزوم اجرایی شدن تکنیک های تامین مالی پروژه محور و مشارکت های عمومی خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و واگذاری خدمات غیر محوری عمومی دولت بیش از پیش نمایان می گردد.

 

 

 

مبنای نظری مفهوم مشارکت عمومی خصوصی به نظریه کارایی ایکس[1] مربوط می گردد. این نظریه در سال 1966 توسط لیبرشتین[2] ارائه کردید. بر اساس این نظریه، موسسات دولتی تا زمانیکه از طریق سیاست های رسمی مالی و پلی گسترده به نحوی برخوردار باشند که از ناکامی آنها جلوگیری و موجبات بقا آنها را فراهم آورد، شکست نخواهند خورد. عدم کارایی های موجود در موسسات دولتی اغلب ناشی از دخالت های غیر عادی و ساختار سازمانی با دیوان سالاری بالی دولتی می باشد. از همین رو بر اساس این نظریه، مشارکت های عمومی خصوصی باید موجب شوند تا منابع ایجادکننده عدم کارایی را کاهش و قدرت پاسخگویی آن ها را در برابر نیروهای بازار افزایش و بر قدرت رقابت آن ها بیفزاید.

این نوع عدم کارایی در سازمان های عمومی در اوایل دهه 1980 موجب ایجاد رویکردی جدید در مدیریت بخش های عمومی

[1] X-Effeciency

[2] Leibenstein(1966)

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk