پایان نامه هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

خود را مصروف شناساندن مارکس واقعی و علمی از مارکس ساخته و پرداخته­ی جریان­های ایدئولوژیک و بشر­گرا نمود و در رنسانس عظیمی تحت عنوان «بازگشت به مارکس» خوانشی دیگر از آثار وی ارائه نمود.

 

ب) مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه­ها: مسائلی که این پایان نامه به آن­ها می­­پردازد، جدال­های نظری آلتوسر با دیگر اعضای حزب کمونیست فرانسه می باشد. این جدال­هانشان­دهنده­ی اندیشه­های او در ارتباط با ایدئولوژی و ضداومانیسم نظری در معارضه با اومانیسم، و به خصوص اومانیسم سوسیالیستی که در حزب پس از جنگ جهانی دوم رواج یافته بود، می باشد. آلتوسر نظریه­ی ضداومانیسم نظری را در معارضه با دسته‏ی مارکسیست­های هگلی زیرا ژان پل سارتر و موریس مرلوپونتی به کار گرفت. افرادی که بر آثار دوران نخست و هگلی مارکس تمرکز داشتند. اما آلتوسر با تاکید بر «گسست معرفت­شناسانه­ی مارکس» در ایدئولوژی آلمانی از معضلات و مسائل هگلی و به طور کلی ایده­آلیسم آلمانی، بر آثار دوران گسست و پس از گسست مارکس تاکید نمود. وی بر این عقیده بود که دسته­ی مارکسیست­های هگلی درون حزب کمونیست، ناخواسته دستاورد بورژوازی و اومانیسم حاصل از آن را رواج می­دهند. پس آلتوسر ضداومانیسم نظری را در برابر اومانیسم سوسیالیستی حزب کمونیست فرانسه مطرح نمود.

علاوه بر ضداومانیسم نظری، آلتوسر مفهوم تعین چندجانبه را که از روانکاوی وام گرفته بود، در پاسخ به تعیین­کنندگی اقتصاد در درون مارکسیسم راست­کیش استالینیستی به کار برد. آلتوسر معتقد می باشد که جبرگرایی اقتصادی استالینیستی در حزب کمونیسم رسمی در شوروی، با تکیه بر تعیین­کنندگی که از متن ایدئولوژی آلمانی در بحث زیربنا و روبنا ناشی شده می باشد، بیش از حد بر تعیین-کنندگی اقتصاد بر روبنا و به بخصوص فرهنگ و مقوله­ی هنر افراط کرده می باشد. پس آلتوسر کار خود را با عنوان “بازگشت به مارکس”، در راستای شناساندن تفکر درست و واقعی مارکس از دیگر خوانش­ها و برداشت­ها از وی معرفی می­کند. آلتوسر در خوانش مارکس ساختارگراست؛ و ساختارگرایی یکی دیگر از مسائلی می باشد که در این رساله برای توصیف مارکسیسم ساختاری آلتوسر به آن پرداخته شده می باشد. پس تحلیل هنر و زیبایی از دیدگاه آلتوسر، در چارچوب معرفتی او ارائه می­گردد. در این رساله کوشش بر آن می باشد تا نشان داده گردد که آلتوسر هنر را از اومانیسم بورژوایی و تعیین­کنندگی اقتصادی استالینیستی رها کرده می باشد. و در صدد می باشد تا تناقضات کلیت نظام اجتماعی را در هنر مشاهده کنیم. سوال اصلی

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk