پایان نامه هنر و زیبایی از دیدگاه لویی آلتوسر – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

این حیطه بر ناخودآگاه و شکل­گیری من استوار می باشد، که در این راستا او با انجمن بین المللی روانکاوی[1]در تضاد و تقابل درآمد. لکان همه­ی مقولات فروید را پذیرفت، اما از میان این مقولات به تفسیر جدیدی از فروید رسید. او در صدد بود نه تنها فروید را از تفسیرهای انجمن­های روانکاوی رها کند، همچنین «فروید را از بند فروید برهاند» (همان). این رهانیدن فروید از دیدگاه لکان مستلزم خواندن دقیق آثار فروید و دریافت استدلال­های استعاری او و اظهار تلمیحی فروید[2] می باشد. لکان ناخودآگاه فرویدی را بر اساس تفکر ساختارگرایانه تفسیر مجدد نمود. ناخودآگاه از نظر او دارای ساختاری می باشد همچون زبان. بازگشتی ساختارگرایانه به فروید که راه­گشای بازگشت ساختارگرایانه به مارکس گردید. «درست همانطور که لکان تلویحات ضد فردگرایی روانکاوی فرویدی را تعمیم می­دهد و تعمیق می­بخشد، آلتوسر نیز تلویحات ضد فردگرایی مارکس را تعمیم می­دهد و تعمیق می­بخشد.» (هارلند1380، ص 65). فردگرایی در مارکسیسم همراه با اقتصادگرایی و بدگویی­های ژورنالیستی از مارکس، مقولاتی بودند که آلتوسر قصد داشت با آنها مبارزه کند. پس کار او بسیار دشوارتر از لکان بود، مارکسیسم فقط جریانی فلسفی نبود. جریانی سیاسی و انقلابی بود که تا آن روز یک میلیارد از جمعیت جهان با این جریان کشورشان را اداره می­کردند. مارکسیسم تحت لوا و نام کمونیسم بیش از نیم قرن تاریخ جهان را تحت تاثیر قرار داده بود. نیکیتا خوروشچف در بیستمین کنگره­ی حزب کمونیست در شوروی پرده از جنایات استالین برداشته بود؛ مارکسیسم می­رفت تا به سگ مرده برسد[3]. سرمایه­داری روز به روز در حال گسترش بود. در دوران پس از جنگ و روزهای سخت بشریت،

[1]– (IPA)International psycho- Analytical Association، انجمن بین­المللی روانکاوی (آی. پی. ای) در سال 1908 چهل و دو روان­کاو از کشورهای مختلف (آمریکا، اتریش، انگلیس، آلمان، مجارستان و سویس) اولین جلسه­ی خود را تحت عنوان «روان­شناسی فرویدی » در شهر سالزبورگ  آلمان تشکیل دادند. انجمن از زمان تا کنون تغییر و تحولات و جریان­های فکری متفاوتی را به خود دیده می باشد.

[2]– نوشته­ها و آثار فروید پر از استعاره و عبارات تلمیحی می باشد.

[3]– اشاره به ضرب المثل آلمانی که سگ مرده گاز نمی­گیرد.

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk