پایان نامه همجنس گرایی در دین و روانشناسی-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :همجنس گرایی در دین و روانشناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

جنسی را به عنوان عامل توسعه زندگی در جهان خدا مورد تایید و تصدیق قرار می دهد و از سوی دیگر در مقابل یکی از قوی ترین انگیزه های درونی آدمی توجه زاهدانه اتخاذ شده می باشد. و حتی بعضی بر این باور بودند که در خلال آمیزش جنسی با همسر خود تحت تسلط یک شیطان قرار می گیرد. که شاید این امر ناشی از علاقه به این امر می باشد که می خواهند نشان دهند یهودیت با اندیشه های جدید مطرح در این موضوع همخوان و نظر خاص خود را دارد. به طوری که هرمن ووک[1] در گزارشی عمومی از یهودیت راست کیش می نویسد: «یهودیت امور جنسی را همچون ریسمانی می داند که اتحاد عاشق و معشوق را برای زندگی، برای توانایی، خوشی و راحتی«با زن همسایه خود همبستر مشو تا خود را به وی نجس نسازی»[2] و « کسی که با زن دیگری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، زانی و زانیه البته کشته شوند»[3] و « اگر مردی پیدا نمود گردد که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو یعنی مردی که با زن خوابیده و زن، کشته شوند پس بدی را از اسرائیل دور کرده ای.»[4]

و نیز در سایر بخش های کتاب مقدس نیز اشاره شده می باشد.[5] به طوری که بر اساس تورات و تلمود، مجازات زنا با زن شوهردار و نیز با دختر نامزددار در فرضهای مختلف به شکل زیر می باشد:          1. مجازات زنا با دختر نامزددار برای هر دو طرف سنگسار می باشد.[6] 2. مجازات زنا با زن شوهردار اعدام می باشد و روش اعدام زیرا به طور جزئی ذکر نشده بایستی به خفیف ترین شیوه یعنی خفه کردن صورت گیرد و بعضی نیز با استناد به سیفرا[7] حکم آن را سنگسار می دانند.[8] 3. اگر دختر کاهن زنا کند، وی به مجازات سوزاندن محکوم می گردد و مردی که با وی زنا کرده خفه می گردد.[9]  4. زنا با کنیزی که نامزد دیگری می باشد اعدام ندارد بلکه تأدیب می گردند و مرد نیز بایستی قربانی نیز تقدیم کند.[10] لازم به ذکر می باشد زناهایی زیرا زنا با محارم و زنا به اجبار و زنا[1]. Herman Wouk

[2]. لاویان20:18

[3]. همان10:20

[4]. تثنیه 22:22

[5]. رک: ارمیا 9:7؛ حزقیال38:16 ؛ هوشع 2:4 ؛ مزامیر 18:5 ؛ امثال 30:6 ؛ ایوب14:24

[6]. تثنیه23:22

[7]. سیفرا به میدراش یا همان توضیح سِفر لاویان گفته می گردد.

[8]. sefra 9:11

[9]. لاویان 9:21

[10]. همان 20:19

همجنس گرایی در دین و روانشناسی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

Author: userk