پایان نامه رشته هنر: هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

ماتریالیسمی که تا حدی آلمانی می باشد. مارکس در طول دوران فکری خویش کوشش دارد تا ایدئالیسم آلمانی را به نقد بکشاند و ماتریالیسم خود را از ماتریالیسم انتزاعی فویرباخ جدا کند. از دیدگاه ساختارگرایانه و ضد اومانیسم[۱] آلتوسر، بیگانگی نیز همچون شیء­شدگی در تفکر مارکس، مفهومی اومانیستی می باشد. از خود بیگانگی نوعی ذات انسانی را پیش فرض می­گیرد که دستخوش بیگانگی شده می باشد. پس آلتوسر معتقد می باشد که بیگانگی در تفکر مارکس جوان نوعی ایدئولوژی می باشد که همچنان در بستر ایدئالیسم می­غلتد.

اصطلاحاتEntfremdungو Entausserung خود تصوراتی را به ذهن می­آورند: آن­ها حکایت از جدا شدن از چیزهایی می­کنند که به طور طبیعی متعلق به یکدیگرند، یا حکایت از برقراری نوعی ارتباط­ی بی اعتنایی یا خصومت میان چیزهایی می­کند که به معنای واقعی کلمه هماهنگند. در آشکارترین سطح، بهره گیری­ی مارکس از آن­ها اظهار کننده­ی این ایده می باشد که پدیده­هایی که او توضیح می­دهد با نابهنجاری یا کژکارکردهایی مشخص می­شوند که از این الگوهای عام پیروی می­کنند. به علاوه، می­توانیم این مطلب را به وضوح تمام بعضاُ در چیزهایی مشاهده کنیم که مارکس مفهوم بیگانگی را به آن­ها ربط می­دهد. گفته می­گردد کارگران از محصولات کارشان محروم، و از این رو«بیگانه» (جدا) می شوند، آنان ارتباط­ی «بیگانه» (خصمانه) با محیطی که در آن کار می­کنند مستقر می­کنند، آنان احساس می­کنند کاری که انجام می دهند برایشان «بیگانه» می باشد.

(وود۱۳۸۷، ص ۶۱-۶۲)

نظام اقتصادی سرمایه­داری با تقسیم کار، کارگر را با محصول کار خویش بیگانه می­کند. مردم به دسته­های انعطاف ناپذیری تقسیم می­شوند که نسبت به یکدیگر و نیازهای یکدیگر بی­تفاوت و بیگانه­اند. موقعیت فرد به عنوان شهروند از زندگی روزمره جدا می­گردد و همچون هویتی کاذب و بیگانه در نظر گرفته می­گردد. بیگانگی در اندیشه مارکس فرآورده­ای انسانی می باشد، زمانی که زیرا هویتی خصمانه و ایدئولوژی مطرح می­کند، به تفکر ساختاری آلتوسر باز می­گردد

[۱]-Anti Humanism ، نظریه­ی آلتوسراست که بر علیه اومانیسم رایج در حزب کمونیست فرانسه، شکل گرفته می باشد. و ریشه­های ساختارگرایانه دارد.

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk