پایان نامه رشته ادبیات واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی- دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


عرش: آسماني كه بالاي همه آسمانها باشد (فرهنگ نفيسي) جسم محيط به عالم را كه فلك الافلاك باشد، عرش گويند (فرهنگ لغات و تعبيرات)

روح الله: لقب حضرت عيسي مسيح:

نه روح الله درين دير می باشد زیرا گردید        چنين دجال فعل اين دير مينا(11)

قبول كي كند: قبول نكند (استفهام انكاري).

معني بيت:‌ در دنباله بيت پيشين (وصف پيامبر (ص)) مي گويد: دلي كه حضرت عيسي(ع) ريزه خوار در آستان بلند و رفيع اوست، كي از دست مبتديان حقيري (زیرا من شاعر)، خرما (اين سخنان شيرين و مدح) را قبول خواهد كرد؟

ديگها را و ريخت بر روي ايشان خاك را و انداخت سنگريزه ها را و مي‌شنيدند در هر گوشه از معسكر خود تكبير را. پس گريختند شباشب و گذاشتند بارهاي گران را؛ و شيخ عمادالدين در تفسير خود آورده كه اگر نه آن بودي از خداوند تعالي محمد را رحمه للعالمين آفريده، آن باد صبا بر ايشان اشد بودي از باد عقيم كه بر عاديان فرستاد و ابن مردوديه در تفسير خويش از ابن عباس نكتة‌ غريب آورده كه در ليله الاحزاب باد صبا با باد شمال گفت: بيا تا برويم و رسول خدا را ياري كنيم. باد شمال در جواب باد صبا گفت: ان الحره لا تسير بالليل. زن اصيل در شب سير نمي كند. پس حق تعالي بر باد شمال غضب كرده وي را عقيم گردانيد. پس بادي كه در آن شب نصرت رسول خدا (ص) كرد باد صبا بود و لذا فرمود: نصرت بالصبا انتهي من المدارج.(لغت‌نامه، ذيل كلمه‌ي صبا).

معني بيت: آسمانها و افلاك به هنگام جنگ با دشمن، مطيع و فرمانبردار و در خدمت حضرت رسول اكرم (ص) هستند و باد صبا نيز به روز جنگ (اشاره به جنگ خندق و ماجراي باد صبا) با كفار مايه‌ي پيروزي و باعث ظفر حضرتش بر دشمنان می باشد، به عبارت ديگر باد صبا، در خدمت حضرت رسول اكرم می باشد و فرمانبردار او و يكي از عوامل منهزم كنندة دشمن.

 

49)سپيد مهرة او زير هفت حقة سبز        چو ليقه كرده سيه، روزنامة اعدا

سپيد مهره: ذوات النفخ، نوعي برق، شيپور، خرناي ]كرناي[ هنگام رزم زنندش(لغت‌نامه)

خاقاني گويد:

رعد سپيد مهرة شاه فلك غلام     بر بو قبيس لرزة آوا در

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در 20 قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk