پایان نامه رشته ادبیات واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی- دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


عرش: آسمانی که بالای همه آسمانها باشد (فرهنگ نفیسی) جسم محیط به عالم را که فلک الافلاک باشد، عرش گویند (فرهنگ لغات و تعبیرات)

روح الله: لقب حضرت عیسی مسیح:

نه روح الله درین دیر می باشد زیرا گردید        چنین دجال فعل این دیر مینا(11)

قبول کی کند: قبول نکند (استفهام انکاری).

معنی بیت:‌ در دنباله بیت پیشین (وصف پیامبر (ص)) می گوید: دلی که حضرت عیسی(ع) ریزه خوار در آستان بلند و رفیع اوست، کی از دست مبتدیان حقیری (زیرا من شاعر)، خرما (این سخنان شیرین و مدح) را قبول خواهد کرد؟

دیگها را و ریخت بر روی ایشان خاک را و انداخت سنگریزه ها را و می‌شنیدند در هر گوشه از معسکر خود تکبیر را. پس گریختند شباشب و گذاشتند بارهای گران را؛ و شیخ عمادالدین در تفسیر خود آورده که اگر نه آن بودی از خداوند تعالی محمد را رحمه للعالمین آفریده، آن باد صبا بر ایشان اشد بودی از باد عقیم که بر عادیان فرستاد و ابن مردودیه در تفسیر خویش از ابن عباس نکته‌ غریب آورده که در لیله الاحزاب باد صبا با باد شمال گفت: بیا تا برویم و رسول خدا را یاری کنیم. باد شمال در جواب باد صبا گفت: ان الحره لا تسیر باللیل. زن اصیل در شب سیر نمی کند. پس حق تعالی بر باد شمال غضب کرده وی را عقیم گردانید. پس بادی که در آن شب نصرت رسول خدا (ص) کرد باد صبا بود و لذا فرمود: نصرت بالصبا انتهی من المدارج.(لغت‌نامه، ذیل کلمه‌ی صبا).

معنی بیت: آسمانها و افلاک به هنگام جنگ با دشمن، مطیع و فرمانبردار و در خدمت حضرت رسول اکرم (ص) هستند و باد صبا نیز به روز جنگ (اشاره به جنگ خندق و ماجرای باد صبا) با کفار مایه‌ی پیروزی و باعث ظفر حضرتش بر دشمنان می باشد، به عبارت دیگر باد صبا، در خدمت حضرت رسول اکرم می باشد و فرمانبردار او و یکی از عوامل منهزم کننده دشمن.

 

49)سپید مهره او زیر هفت حقه سبز        چو لیقه کرده سیه، روزنامه اعدا

سپید مهره: ذوات النفخ، نوعی برق، شیپور، خرنای ]کرنای[ هنگام رزم زنندش(لغت‌نامه)

خاقانی گوید:

رعد سپید مهره شاه فلک غلام     بر بو قبیس لرزه آوا در

واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری در 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk