پایان نامه رایگان درباره بهبود عملکرد، مصرف مواد، حمل ونقل

است.
شنگ با نام علمی ( PratensisTragopogon) گیاهی علفی از تیره کاسنی ،یک ساله، دوساله یا چند ساله بلندی آن در زمین های رسی 10-15 سانتی متر رویشگاه آن ودر اراضی دشت نسبتا مرطوب وعلف زارها گاهی تا 80 سانتی متر هم می رسد)دیویس30، 1984، بونیر31، 1964،ریچینگر32، 1977). می‌شود. مقدار اینولین در گیاهان مذکور در دامنه‌ی 1 تا 20 درصد نسبت به وزن گیاه تازه وجود دارد (راستال و مارتین33، 2002).
فصل رویش گیاه اردیبهشت تا تیر ماه است(زرگری، 1392) در اغلب مناطق ایران رویش دارد. دارای ترکیبات مهمی مانند: اینولین،اینوزیتول،مانیتول،فیتوسترول وویتامین ها می باشد(دکتر صمصام، 1386).شنگ دارای مقدار زیادی از کلسیم، فسفر، آهن، کاروتن، و اینولین-گلیکوزید است که دارای اثر مثبت بر ارگانیسم انسان و حیوان است (کیریستن34، 1978، وارداواس35، 2006، منکارلی36، 2007).شنگ یکی از منابع ارزشمند اینولین است. اینولین در 115 درصد از گونه‌های گیاهان گلدار مانند پیاز، سیر، مارچوبه، موز، کنگر فرنگی، کاسنی، غده کوکب، تره فرنگی، شنگ و ریشه بابا آدم به طور طبیعی موجود بوده و در ضمن توسط برخی از باکتری‌ها و قارچ‌ها نیز تولید شنگ حاوی ویتامینB6 می‌باشد (پتکووسکا وهمکاران37، 2008) این ویتامین هم به عنوان ضد تهوع عمل می‌کندو هم موجب افزایش رشد بد نمی‌شود(‌گایتون38، 2006)از قسمتهای مختلف این گیاه در درمان بسیاری از بیماریها استفاده می شوداز جمله ریشه های گیاه که دارای اثرات پری بایوتیک است. موجب بهبود عملکرد روده ها.ودستگاه گوارش جذب سموم،وتنظیم فلور روده میشودواز بین بردن اسپاسم عضلانی است(بلیزویچ و وزنیاک39، 2012).بهعلاوهدر طبسنتیبرایکاهشچربیخونودفعسنگکلیهمورد مصرف قرار می‌گیرد(زرگری40،1990؛ شفیع‌زاده41، 2002) همچنین این گیاه برای سوزش سر دل، گرفتگی و سنگ صفرا، آسم و سرفه نافع است (دوشار42، 1942).هنگام قطع کردن گیاه از آن ماده سفید کائوچو مانندی خارج می‌شود که به آن قندرون یا قندران می‌گویند که می‌توان آن را مانند سقز جوید. این ماده در برابر هوا خشک می‌شود. قندرون بسیار سریع الهضم بوده و برای کبد بسیار مفید است و جویدن آن سبب افزایش اشتها و هضم آسان غذا می‌گردد. شنگ از نظر طبع، سرد و خشک است از جمله خواص آن قابض کننده است، خونریزی را بند می‌آورد و اسهال خونی و اسهال صفراوی را نیز قطع می‌کند. عصاره آن مقوی معده است. آشامیدن عصاره آن با سرکه رقیق برای جلوگیری از خونریزی معده مفید است. ضماد آن مقوی اعضای ضعیف و دهانه معده و کبد است. ریشه آن برای بند آوردن چرک گوش مفید است و خشک کننده آن می‌باشد. خوردن برگ و ریشه و گل آن با ماءالشعیر برای قرحه ریه مفید است و عصاره آن برای بند آوردن خونریزی از سینه نافع است و جوشانده آن برای رفع کمی اشتها و اختلالات کبد و پستان و رفع ترش کردن و رفع احساس سوزش در معده و مری مفید است (زرگری43، 1990،میرحیدری، 1377)و به دلیل خواص درمانی در طب سنتی در در مان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد امروزه تحقیقات زیادی برای یافتن ترکبیات موثره گیاهان توسط محققین صورت می گیرد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته در گیاه شنگ مشخص شد که این گیاه دارای ترکیبات با توجه به قرن ها استفاده ی
حفظ هوموستاز بدن نکته کلیدی در سلامت انسان است که به وسیله عوامل متعددی بهویژه محور هورمونی- هیپوفیز- تیروئید کنترل میشود. به-طوریکه کم کاری و پرکاری تیروئید ضمن اختلال در سلامت بدن هزینه-
های زیادی را بر بیمار تحمیل میکند که در بسیاری از موارد امکان جبرانآن وجود ندارد.
به طور طبیعی فلزات سنگین عناصری هستند که دارای وزن اتمی 54/63 تا 59/200 گرم بر مول بوده و وزن مخصوص آنها بیشتر از 4 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشند. اغلب به علت این که غلظت فلزات سنگین کمتر از یک درصد است آنها را جزء عناصر کمیاب طبقه بندی می کننددر بین فلزات سنگین سرب بیشترین آلوده کننده محیط است (سلت وهمکاران44، 1998، یانگ وهمکاران45، 2000)افزایش آلاینده های محیطی به ویژه فلزات سنگین ، زاییده ی صنعتی شدن جوامع بشری است . سرب عنصری فلزی و نرم به رنگ سفید مایل به آبی است که فوق العاده سمی می باشد. این عنصر دارای جلای فلزی، رسانایی پایین و خاصیت چکش خواری و مفتول پذیری است و مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد (تام46، 1995)
1-3. مهمترین منابع آلودگی های سرب
سرب از طرق مختلف وارد زندگی ما شده وسبب اثرات سوء زیادی برسلامت انسان وسایر جانداران می شود مهمترین راههای ورود سرب به محیط زندگی م عبارتند از:.حمل ونقل ترافیک، (یانگ4 و همکاران، 2000)( سلت وهمکاران47، 1998) باتری ها ،روکش کابل،سرامیک،خطوط لوله،گازوئیل وسوخت ناقص خودروها،(گرزا48، 2006). صنایع رنگ‌سازی، اسباب بازی، مخازن نگهداری مواد غذایی و ساخت لوله‌های آب، نفت، ترکیبات سموم کشاورزی (اندرسون49و همکاران، 1996). ، لوله‌های سربی خانه‌های قدیمی، سیم‌های لحیم‌کاری، و حتی در صنایع غذایی،بسته‌بندی‌های غذایی، آرد نان شیرینی، بسته‌بندی‌های شیرینی، محصولات کشاورزی غنی شده با کود، قارچ و علف‌‌کش‌ها، همچنین استفاده از لوله های اتصالات سربی در سیستم آبرسانی خانه‌های قدیمی احتمال آلودگی آب آشامیدنیر ابه دنبال دارد.(اندرسون و همکاران، 1996؛ بلنجر50 و همکاران، 1994).
1-4. منابع وراه های مواجه با سرب:
سرب به طور طبیعی در هیچ یک از سیستم های بیولوژیکی بدن وجود ندارد ولی انسان از طریق وانسان ازطریق منابع محیطی وشغلی در معرض مواجهه با سرب قرارمی گیرد. که عمدتاً عبارتنداز:
* استنشاقی: (هوای آلوده،گرد وغبار، بخار سرب)
* استنشاق15-30 درصد از طریق استنشاق گرد و غبار
* گوارشی: 7-85 درصد از مسیر معدی روده ای در معرض آلاینده سرب قرار می گیرد(لوین51، 2000).
* بلع گرد و غبارآلوده به سرب
مصرف آب ازلوله های سربی)مصرف مواد غذایی (ازظروف دارای روکش سربی ویا ظروف نگهداری غذا که دارای اتصالات سربی است. از طریق جذب مستقیم فلزات سنگین از خاک به وسیله گیاهان و مصرف گیاهان به صورت غذا وارد بدن انسان شوند (اندرسون و همکاران، 1996؛ بلنجر52 و همکاران، 1994)بزرگسالان حدود 5 تا15% وکودکان 30 تا40%سرب وارد شده به دستگاه گوارش را جذب می کنند.
ودرشیر ترشح شده واز جفت عبور میکند قرار گرفتن در معرضسرب مخوصا در سنین پایین میتواند عوارض زیادی را بر جای بگذارد.عوارضی که میتواند ایجاد کد شامل اثر بر تکامل سیستم عصبی،سنتز ویتامینD، تشکیل گلبولهای قرمز،کاهش ضریب هوشی،مشکلات یادگیری،اختلال شنوایی وتغییرات رفتاری است
1-5. اثر سرب بر انسان:
کودکان و نوزادان نسبت به مسمومیت با سرب به دلیل تحمل پایین بدن‌ و همچنین تمایل به ارائه مواد خارجی به عوامل دفاعبسیارآسیبپذیرندوسربتاثیراتفراوانوپایداری برسلامت آنها به ویژه تکامل مغز وسیستم عصبی شان می گذارد (هرناندز و همکاران، 2002). سربباعبورازجفتمیتوانداثراتعمیقیبرتکامل جنین داشته باشدبریسلروگلدستین53، 1991)جذب سرب در دوره جنینی5 برابر بیشتر از سایر مراحل زندگی است (بوردیت9، 1986، اشنایدر54وهمکاران، 2005درمواجهه با مقادیر زیاد،سرب به مغزوسیستم عصبی مرکزی حمله می کند. سرب در دوره تکامل مغز موجب بروز اثرات غیر قابل برگشت بر تکثیر وتمایز سلولی و سیناپتوژنز شده (بوردت4، 1986، اشنایدروهمکاران، 2005). وسبب تغییرات بافتی، نوروشیمیایی، فراساختاری و رفتاری می شود(کوررا55 و همکاران، 2004).
1-6. اثر سرب بر بالغین:
سرب یکی از چهار فلزی است که بیشترین عوارض را بر سلامتی انسان دارد.. سرب تاثیرات طولانی مدتی بر بالغی نمی گذارد که از آن جمله می توان به افزایش فشارخون، آسیب به سلولهای خون (سونگ5 وهمکاران، 2003،، شارپ7 و همکاران، 1987)وآسیب کلیوی اشا رهنمود (آذرنیا وهمکاران 1380). اختلال بیو سنتز هموگلوبین و کم خونی، اختلال سیستم اعصاب مرکزی ومحیطی،سیستم ایمنی،سیستم تولید مثلی،سیستم غدد درون ریز،سیستم گوارشی، اثرات کلیوی وکبدی، اختلال در بیوسنتز هموگلوبین، استخوان دندان واثر چند گانه دارد. سمیت سرب یک مشکل واضح است ووابسته به فرم شیمیایی گروه عمل کننده،زمان وشدت تماس با آن است (عبدالوهب وهمکاران56، 2006، زو وهمکاران57، 2005)
آسیب به مغز، ناباروری مردان، کاهش قدرت یادگیری و اختلالات رفتاری در کودکان بامقادیر بالای سرب نیز موجب سقط جنین، زایمان بچه مرده،زایمان پیش از موعد،وزن کم موقع تولد از عوارض منفی افزایش غلظت سرب در بدن است) راسکین58، 19934)سمیت سرب بر روی سیستم هایی مانند ،سیستم قلبی عروقی، وخون ساز، ع??ممسموم?تباسربعبارتند ازب?اشتها??،تهوع و استفراغش?ری رنگ،ب?حال?،سوزش دهان، دلدرد، مدفوعخون??اس?اه، ا?جادخط آب? روی لثه،تشنج،کاهش رشد و کاهشبهرههوش? افرادبه و?ژهدرکودکانبه طور کلی فلز سمی سرب با القاء تولید رادیکال های آزاد ومتعاقب آن استرس اکسیداتیو،اثرات مختلفی بر سلولها وارگانهای بدن بر جا می گذارد واین فلز دو ظرفیتی می تواند به عنوان یک مهار کننده، آنزیمهای کبدی را تحت تاثیر قرار داده وعملکرد آنها ودر نهایت سلول را دستخوش تاثیر قرار دهد(بشیر وهمکاران59، 2006، شیخ وهمکاران60، 1999).
در این میان در پیشگیری از اثرات سوء سرب بر ارگانهای مختلف بدن مطالعات بسیار زیادی صورت پذیرفته وبسیاری از محققین به این نتیجه دست یافتند که حضور ترکیبات آنتی ‌اکسیدانی می‌توانند نقش بسیار مهمی در خنثی‌سازی بعضی ازاثرات سمی سرب ایفاءکنند (دووان61 و همکاران، 1988، تندن62 و همکاران، 1989).
آنتی اکسیدانها با ایجاد نقش دفاعی خود در برابر رادیکالهای آزاد سبب مهار رادیکالهای آزادمی شود(ورما 2007)استفاده ازآنتی‌اکسیدان‌ها،انتخاب دیگری را برای درمان ایجاد کرده که در آن مانند درمان باشلاته(داروی ویژه درمان آلودگی سرب، که بیمار حتماً باید از منبع آلودگی دورگردد وسپس درمان آغاز گردد)،احتیاجی به انتقال بیمار به محلی دور ازمنبع آلودگی سرب نیست (گورر63 و همکاران، 2000).
سرب بهعلت تمایل بـه غـشاء سـلولی و میتوکنــدری باعــث اخــت?ل فــسفر ی?سیوناکــسیداتیو و پمــپ ATPase-Na/K وکلسیمشده و باعث مسمومیت سلولیمیشـود. در غلظت سرب خـون بـه بـیش از 10-15 میکروگـرم درصـد احتمـال مسمومیت بیشتر است (بارانوسکا 1995 لئونگ وهمکاران1993) کاهش آهنخون منجر به افزایش جذب و احتباسسرب در بافتها و بروز آثارسمی منجمله کـاهش وزن نـوزاد (گنزالس کاسیووهمکاران 1997) میشود.
ع?ئممسمومیتبـاسـرب در افـرادبـالغ درد شـکم،کـمخونی،خستگی،درد مفاصل،سـردرد،ضـعفحافظـه و نـاتوانی در تمرکز، آتاکسی و نوروپـاتیمحیطـی ودر کودکـان دردشـکم و کـمخونی (گنزالس کاسیو64، 1997)در دهــههــای اخ?ــر، آنتــ? اکســ?دانت درمــان?بــه و?ــژهگ?اه درمان?بهطورگسترده ای برایپ?شگ?ری از وقـوعبسـ?اری از ب?ماریهاموردبررس?قرارگرفتـه اسـت . مطالعـات ز ?ـادینشان دادندکـهمکمـلهـای آنتـ? اکسـ?دان?نظ?ـرکورکـوم?نموجوددر زردچوبهباعثتحفاظ در برابر آس?بهایعصـب?ناش? از افزا?ش راد?کال آزاد (گمزپینیلا65، 2008).
1-7. اهداف تحقیق
1-7-1.هدف کلی
بررسی اثر حفاظتی عصاره شنگ(Tragopogon pratensis) بر رفع مسمومیت ناشی ازسرب درتغییرات غلظت هورمونهای تیروییدی(T3 T4 TSH)موش‌ صحرایی نر.
1-7-2.اهدف جزئی
تعیین اثر استات سرب بر تغییراتغلظت هورمونهای تیروییدی (T3 T4 TSH)موش صحرایی نر.
تعیین اثر تیمار (دوز کم) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ بر تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدی
(T3 T4 TSH)موش صحرایی نرالقا شده با استات سرب.
تعیین اثر تیمار (دوز متوسط) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ ب

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *