پایان نامه رایگان درباره بهبود عملکرد، مصرف مواد، حمل ونقل

دانلود پایان نامه

است.
شنگ با نام علمي ( PratensisTragopogon) گياهي علفي از تيره کاسني ،يک ساله، دوساله يا چند ساله بلندي آن در زمين هاي رسي ۱۰-۱۵ سانتي متر رويشگاه آن ودر اراضي دشت نسبتا مرطوب وعلف زارها گاهي تا ۸۰ سانتي متر هم مي رسد)ديويس۳۰، ۱۹۸۴، بونير۳۱، ۱۹۶۴،ريچينگر۳۲، ۱۹۷۷). مي‌شود. مقدار اينولين در گياهان مذکور در دامنه‌ي ۱ تا ۲۰ درصد نسبت به وزن گياه تازه وجود دارد (راستال و مارتين۳۳، ۲۰۰۲).
فصل رويش گياه ارديبهشت تا تير ماه است(زرگري، ۱۳۹۲) در اغلب مناطق ايران رويش دارد. داراي ترکيبات مهمي مانند: اينولين،اينوزيتول،مانيتول،فيتوسترول وويتامين ها مي باشد(دکتر صمصام، ۱۳۸۶).شنگ داراي مقدار زيادي از کلسيم، فسفر، آهن، کاروتن، و اينولين-گليکوزيد است که داراي اثر مثبت بر ارگانيسم انسان و حيوان است (کيريستن۳۴، ۱۹۷۸، وارداواس۳۵، ۲۰۰۶، منکارلي۳۶، ۲۰۰۷).شنگ يکي از منابع ارزشمند اينولين است. اينولين در ۱۱۵ درصد از گونه‌هاي گياهان گلدار مانند پياز، سير، مارچوبه، موز، کنگر فرنگي، کاسني، غده کوکب، تره فرنگي، شنگ و ريشه بابا آدم به طور طبيعي موجود بوده و در ضمن توسط برخي از باکتري‌ها و قارچ‌ها نيز توليد شنگ حاوي ويتامينB6 مي‌باشد (پتکووسکا وهمکاران۳۷، ۲۰۰۸) اين ويتامين هم به عنوان ضد تهوع عمل مي‌کندو هم موجب افزايش رشد بد نمي‌شود(‌گايتون۳۸، ۲۰۰۶)از قسمتهاي مختلف اين گياه در درمان بسياري از بيماريها استفاده مي شوداز جمله ريشه هاي گياه که داراي اثرات پري بايوتيک است. موجب بهبود عملکرد روده ها.ودستگاه گوارش جذب سموم،وتنظيم فلور روده ميشودواز بين بردن اسپاسم عضلاني است(بليزويچ و وزنياک۳۹، ۲۰۱۲).بهعلاوهدر طبسنتيبرايکاهشچربيخونودفعسنگکليهمورد مصرف قرار مي‌گيرد(زرگري۴۰،۱۹۹۰؛ شفيع‌زاده۴۱، ۲۰۰۲) همچنين اين گياه براي سوزش سر دل، گرفتگي و سنگ صفرا، آسم و سرفه نافع است (دوشار۴۲، ۱۹۴۲).هنگام قطع کردن گياه از آن ماده سفيد کائوچو مانندي خارج مي‌شود که به آن قندرون يا قندران مي‌گويند که مي‌توان آن را مانند سقز جويد. اين ماده در برابر هوا خشک مي‌شود. قندرون بسيار سريع الهضم بوده و براي کبد بسيار مفيد است و جويدن آن سبب افزايش اشتها و هضم آسان غذا مي‌گردد. شنگ از نظر طبع، سرد و خشک است از جمله خواص آن قابض کننده است، خونريزي را بند مي‌آورد و اسهال خوني و اسهال صفراوي را نيز قطع مي‌کند. عصاره آن مقوي معده است. آشاميدن عصاره آن با سرکه رقيق براي جلوگيري از خونريزي معده مفيد است. ضماد آن مقوي اعضاي ضعيف و دهانه معده و کبد است. ريشه آن براي بند آوردن چرک گوش مفيد است و خشک کننده آن مي‌باشد. خوردن برگ و ريشه و گل آن با ماءالشعير براي قرحه ريه مفيد است و عصاره آن براي بند آوردن خونريزي از سينه نافع است و جوشانده آن براي رفع کمي اشتها و اختلالات کبد و پستان و رفع ترش کردن و رفع احساس سوزش در معده و مري مفيد است (زرگري۴۳، ۱۹۹۰،ميرحيدري، ۱۳۷۷)و به دليل خواص درماني در طب سنتي در در مان بسياري از بيماريها مورد استفاده قرار مي گيرد امروزه تحقيقات زيادي براي يافتن ترکبيات موثره گياهان توسط محققين صورت مي گيرد. بر اساس تحقيقات انجام گرفته در گياه شنگ مشخص شد که اين گياه داراي ترکيبات با توجه به قرن ها استفاده ي
حفظ هوموستاز بدن نكته كليدي در سلامت انسان است كه به وسيله عوامل متعددي بهويژه محور هورموني- هيپوفيز- تيروئيد كنترل ميشود. به-طوريكه كم كاري و پركاري تيروئيد ضمن اختلال در سلامت بدن هزينه-
هاي زيادي را بر بيمار تحميل ميكند كه در بسياري از موارد امكان جبرانآن وجود ندارد.
به طور طبيعي فلزات سنگين عناصري هستند که داراي وزن اتمي ۵۴/۶۳ تا ۵۹/۲۰۰ گرم بر مول بوده و وزن مخصوص آنها بيشتر از ۴ گرم بر سانتيمتر مکعب مي باشند. اغلب به علت اين که غلظت فلزات سنگين کمتر از يک درصد است آنها را جزء عناصر کمياب طبقه بندي مي کننددر بين فلزات سنگين سرب بيشترين آلوده کننده محيط است (سلت وهمکاران۴۴، ۱۹۹۸، يانگ وهمکاران۴۵، ۲۰۰۰)افزايش آلاينده هاي محيطي به ويژه فلزات سنگين ، زاييده ي صنعتي شدن جوامع بشري است . سرب عنصري فلزي و نرم به رنگ سفيد مايل به آبي است که فوق العاده سمي مي باشد. اين عنصر داراي جلاي فلزي، رسانايي پايين و خاصيت چکش خواري و مفتول پذيري است و مقاومت بالايي در برابر خوردگي دارد (تام۴۶، ۱۹۹۵)
۱-۳٫ مهمترين منابع آلودگي هاي سرب
سرب از طرق مختلف وارد زندگي ما شده وسبب اثرات سوء زيادي برسلامت انسان وساير جانداران مي شود مهمترين راههاي ورود سرب به محيط زندگي م عبارتند از:.حمل ونقل ترافيک، (يانگ۴ و همکاران، ۲۰۰۰)( سلت وهمکاران۴۷، ۱۹۹۸) باتري ها ،روکش کابل،سراميک،خطوط لوله،گازوئيل وسوخت ناقص خودروها،(گرزا۴۸، ۲۰۰۶). صنايع رنگ‌سازي، اسباب بازي، مخازن نگهداري مواد غذايي و ساخت لوله‌هاي آب، نفت، ترکيبات سموم کشاورزي (اندرسون۴۹و همکاران، ۱۹۹۶). ، لوله‌هاي سربي خانه‌هاي قديمي، سيم‌هاي لحيم‌کاري، و حتي در صنايع غذايي،بسته‌بندي‌هاي غذايي، آرد نان شيريني، بسته‌بندي‌هاي شيريني، محصولات کشاورزي غني شده با کود، قارچ و علف‌‌کش‌ها، همچنين استفاده از لوله هاي اتصالات سربي در سيستم آبرساني خانه‌هاي قديمي احتمال آلودگي آب آشاميدنير ابه دنبال دارد.(اندرسون و همکاران، ۱۹۹۶؛ بلنجر۵۰ و همکاران، ۱۹۹۴).
۱-۴٫ منابع وراه هاي مواجه با سرب:
سرب به طور طبيعي در هيچ يک از سيستم هاي بيولوژيکي بدن وجود ندارد ولي انسان از طريق وانسان ازطريق منابع محيطي وشغلي در معرض مواجهه با سرب قرارمي گيرد. که عمدتاً عبارتنداز:
* استنشاقي: (هواي آلوده،گرد وغبار، بخار سرب)
* استنشاق۱۵-۳۰ درصد از طريق استنشاق گرد و غبار
* گوارشي: ۷-۸۵ درصد از مسير معدي روده اي در معرض آلاينده سرب قرار مي گيرد(لوين۵۱، ۲۰۰۰).
* بلع گرد و غبارآلوده به سرب
مصرف آب ازلوله هاي سربي)مصرف مواد غذايي (ازظروف داراي روکش سربي ويا ظروف نگهداري غذا که داراي اتصالات سربي است. از طريق جذب مستقيم فلزات سنگين از خاک به وسيله گياهان و مصرف گياهان به صورت غذا وارد بدن انسان شوند (اندرسون و همکاران، ۱۹۹۶؛ بلنجر۵۲ و همکاران، ۱۹۹۴)بزرگسالان حدود ۵ تا۱۵% وکودکان ۳۰ تا۴۰%سرب وارد شده به دستگاه گوارش را جذب مي کنند.
ودرشير ترشح شده واز جفت عبور ميکند قرار گرفتن در معرضسرب مخوصا در سنين پايين ميتواند عوارض زيادي را بر جاي بگذارد.عوارضي که ميتواند ايجاد کد شامل اثر بر تکامل سيستم عصبي،سنتز ويتامينD، تشکيل گلبولهاي قرمز،کاهش ضريب هوشي،مشکلات يادگيري،اختلال شنوايي وتغييرات رفتاري است
۱-۵٫ اثر سرب بر انسان:
کودکان و نوزادان نسبت به مسموميت با سرب به دليل تحمل پايين بدن‌ و همچنين تمايل به ارائه مواد خارجي به عوامل دفاعبسيارآسيبپذيرندوسربتاثيراتفراوانوپايداري برسلامت آنها به ويژه تکامل مغز وسيستم عصبي شان مي گذارد (هرناندز و همکاران، ۲۰۰۲). سربباعبورازجفتميتوانداثراتعميقيبرتكامل جنين داشته باشدبريسلروگلدستين۵۳، ۱۹۹۱)جذب سرب در دوره جنيني۵ برابر بيشتر از ساير مراحل زندگي است (بورديت۹، ۱۹۸۶، اشنايدر۵۴وهمکاران، ۲۰۰۵درمواجهه با مقادير زياد،سرب به مغزوسيستم عصبي مرکزي حمله مي کند. سرب در دوره تکامل مغز موجب بروز اثرات غير قابل برگشت بر تکثير وتمايز سلولي و سيناپتوژنز شده (بوردت۴، ۱۹۸۶، اشنايدروهمکاران، ۲۰۰۵). وسبب تغييرات بافتي، نوروشيميايي، فراساختاري و رفتاري مي شود(کوررا۵۵ و همکاران، ۲۰۰۴).
۱-۶٫ اثر سرب بر بالغين:
سرب يکي از چهار فلزي است که بيشترين عوارض را بر سلامتي انسان دارد.. سرب تاثيرات طولاني مدتي بر بالغي نمي گذارد که از آن جمله مي توان به افزايش فشارخون، آسيب به سلولهاي خون (سونگ۵ وهمکاران، ۲۰۰۳،، شارپ۷ و همکاران، ۱۹۸۷)وآسيب کليوي اشا رهنمود (آذرنيا وهمکاران ۱۳۸۰). اختلال بيو سنتز هموگلوبين و کم خوني، اختلال سيستم اعصاب مرکزي ومحيطي،سيستم ايمني،سيستم توليد مثلي،سيستم غدد درون ريز،سيستم گوارشي، اثرات کليوي وکبدي، اختلال در بيوسنتز هموگلوبين، استخوان دندان واثر چند گانه دارد. سميت سرب يک مشکل واضح است ووابسته به فرم شيميايي گروه عمل کننده،زمان وشدت تماس با آن است (عبدالوهب وهمکاران۵۶، ۲۰۰۶، زو وهمکاران۵۷، ۲۰۰۵)
آسيب به مغز، ناباروري مردان، کاهش قدرت يادگيري و اختلالات رفتاري در کودکان بامقادير بالاي سرب نيز موجب سقط جنين، زايمان بچه مرده،زايمان پيش از موعد،وزن کم موقع تولد از عوارض منفي افزايش غلظت سرب در بدن است) راسکين۵۸، ۱۹۹۳۴)سميت سرب بر روي سيستم هايي مانند ،سيستم قلبي عروقي، وخون ساز، ع??ممسموم?تباسربعبارتند ازب?اشتها??،تهوع و استفراغش?ري رنگ،ب?حال?،سوزش دهان، دلدرد، مدفوعخون??اس?اه، ا?جادخط آب? روي لثه،تشنج،کاهش رشد و کاهشبهرههوش? افرادبه و?ژهدرکودکانبه طور کلي فلز سمي سرب با القاء توليد راديکال هاي آزاد ومتعاقب آن استرس اکسيداتيو،اثرات مختلفي بر سلولها وارگانهاي بدن بر جا مي گذارد واين فلز دو ظرفيتي مي تواند به عنوان يک مهار کننده، آنزيمهاي کبدي را تحت تاثير قرار داده وعملکرد آنها ودر نهايت سلول را دستخوش تاثير قرار دهد(بشير وهمکاران۵۹، ۲۰۰۶، شيخ وهمکاران۶۰، ۱۹۹۹).
در اين ميان در پيشگيري از اثرات سوء سرب بر ارگانهاي مختلف بدن مطالعات بسيار زيادي صورت پذيرفته وبسياري از محققين به اين نتيجه دست يافتند که حضور ترکيبات آنتي ‌اكسيداني مي‌توانند نقش بسيار مهمي در خنثي‌سازي بعضي ازاثرات سمي سرب ايفاءكنند (دووان۶۱ و همکاران، ۱۹۸۸، تندن۶۲ و همکاران، ۱۹۸۹).
آنتي اکسيدانها با ايجاد نقش دفاعي خود در برابر راديکالهاي آزاد سبب مهار راديکالهاي آزادمي شود(ورما ۲۰۰۷)استفاده ازآنتي‌اكسيدان‌ها،انتخاب ديگري را براي درمان ايجاد كرده كه در آن مانند درمان باشلاته(داروي ويژه درمان آلودگي سرب، كه بيمار حتماً بايد از منبع آلودگي دورگردد وسپس درمان آغاز گردد)،احتياجي به انتقال بيمار به محلي دور ازمنبع آلودگي سرب نيست (گورر۶۳ و همکاران، ۲۰۰۰).
سرب بهعلت تمايل بـه غـشاء سـلولي و ميتوكنــدري باعــث اخــت?ل فــسفر ي?سيوناكــسيداتيو و پمــپ ATPase-Na/K وكلسيمشده و باعث مسموميت سلوليميشـود. در غلظت سرب خـون بـه بـيش از ۱۰-۱۵ ميكروگـرم درصـد احتمـال مسموميت بيشتر است (بارانوسکا ۱۹۹۵ لئونگ وهمکاران۱۹۹۳) كاهش آهنخون منجر به افزايش جذب و احتباسسرب در بافتها و بروز آثارسمي منجمله كـاهش وزن نـوزاد (گنزالس کاسيووهمکاران ۱۹۹۷) ميشود.
ع?ئممسموميتبـاسـرب در افـرادبـالغ درد شـكم،كـمخوني،خستگي،درد مفاصل،سـردرد،ضـعفحافظـه و نـاتواني در تمركز، آتاكسي و نوروپـاتيمحيطـي ودر كودكـان دردشـكم و كـمخوني (گنزالس کاسيو۶۴، ۱۹۹۷)در دهــههــاي اخ?ــر، آنتــ? اکســ?دانت درمــان?بــه و?ــژهگ?اه درمان?بهطورگسترده اي برايپ?شگ?ري از وقـوعبسـ?اري از ب?ماريهاموردبررس?قرارگرفتـه اسـت . مطالعـات ز ?ـادينشان دادندکـهمکمـلهـاي آنتـ? اکسـ?دان?نظ?ـرکورکـوم?نموجوددر زردچوبهباعثتحفاظ در برابر آس?بهايعصـب?ناش? از افزا?ش راد?کال آزاد (گمزپينيلا۶۵، ۲۰۰۸).
۱-۷٫ اهداف تحقيق
۱-۷-۱٫هدف کلي
بررسي اثر حفاظتي عصاره شنگ(Tragopogon pratensis) بر رفع مسموميت ناشي ازسرب درتغييرات غلظت هورمونهاي تيروييدي(T3 T4 TSH)موش‌ صحرايي نر.
۱-۷-۲٫اهدف جزئي
تعيين اثر استات سرب بر تغييراتغلظت هورمونهاي تيروييدي (T3 T4 TSH)موش صحرايي نر.
تعيين اثر تيمار (دوز کم) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ بر تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييدي
(T3 T4 TSH)موش صحرايي نرالقا شده با استات سرب.
تعيين اثر تيمار (دوز متوسط) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ ب

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *