پایان نامه درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی- دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

)تو مردمي و فلك مهره‌اي می باشد نيل اندود   كه گردن خر دجال از او گردد زيبا

38)به خون بمير و مده خويشتن بدو زيرا       كه كس نداد به خرمهره گوهر گويا

مهره (اسم از عربي): هر چيز گرد مدور، گلوله (لغتنامه به نقل از فرهنگ لغات و تعبيرات).

نيل اندود: لاجوردي و آسمانگون و كبود و به رنگ نيل و تيره (ناظم الاطبا). به نيل اندوده (دهخدا).

مهره‌ي نيل اندود: كنايه می باشد از چيز بي ارزش، همان خرمهرة آبي رنگ (اشاره به رنگ آبي آسمان) كه در بيت بعدي آمده می باشد.

خر دجال: خري كه بنا به افسانه‌ها به دجال تعلق دارد و داراي خواص عجيبي می باشد مانند آنكه از هر موي او طبلي آويخته و مدفوع او مانند نقل و نبات می باشد. (فرهنگنامه شعري .ج اول ص 769).

-دراز گوشي كه دجال در انتها زمان هنگام ظهور مهدي موعود، بر آن سوار می باشد و خروج مي كند و اين دجال مرد كذّاب (مسيح كذاب) می باشد كه مردم را مي‌فريبد و به اقوال مختلفي در باره‌ي او برمي‌خوريم. گويند مردي می باشد يك چشم كه از مادري يهود به دنيا آمده…. از خراسان يا كوفه يا محله‌ي يهودية اصفهان ظهور و ادعاي خدايي مي كند و بسياري به او مي گروند. سرانجام به دست عيسي مسيح يا پس از ظهور مهدي موعود به دست وي كشته مي‌گردد (فرهنگ لغات و تعبيرات، ص و ص 398 و 477).

ارتباط بين مردم و خر و نيز خر و مهره كه خرمهره را به ذهن متبادر مي‌كند در اين بيت ديده مي‌گردد. مهره بر گردن خر دجال بستن و يا درّر لؤلؤ بر گردن خوك آويختن و يا به زير پاي آن ريختن، كنايه‌اي می باشد از اينكه كسي چيز خوبي را در جاي ناسزاوار صرف كند. چنانكه ناصر خسرو در اين باره گفته:

من آنم كه در پاي خوكان نريزم                        مرين قيمتي درّ لفظ دري را

(ديوان ص 14)

و در صفحة 15 التمثيل و المحاضره آمده:« لا نظرحوا الدر تحت ارجل الخنازير».

ترجمه: درّ را زير پاي خوكان مريزيد. (تعليقات ديوان مجير ص 424).


واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در 20 قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk