پایان نامه ارشد واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


هنوز فريفته‌ي اين دنياي ظاهر می باشد.

 

۲)نه طفل راهي از آواز و شكل دل برگير       كه پيل را سر و شكل می باشد و پشّه را آوا

طفل راه : كنايه از نوآموز، كودكي كه تازه راه رفتن را ياد گيرد، نومريد.

باز بود آن صبح دولت روز او طفل ره گردید عقل پير آموز او

دل بر گرفتن : قطع علاقه كردن، اعراض کردن، ترك كردن.

بيت پيل و پشّه آراية طباق به كار رفته می باشد و شكل و آواز تناسبي با كودك دارد. بدين معني كه طفل را با اشكال و اصوات سرگرم مي كنند./ صنعت لف و نشر مشوش؛ پيل به شكل و پشه به آواز برمي گردد.

معني بيت: تو كودك نوپا و مبتدي سلوك نيستي تا به ظواهر و اشكال دل بندي. پس سعي كن از اين مظاهر فريبنده رخ بر تابي، زيرا فيل با همه تنومندي غیر از هيكل و ظاهري بيش نيست و پشه هم غیر از صدايي ندارد.

«يعني مظاهر بزرگ دنيا، شكل و هيكلي بيش نيست و مظاهر كوچك غیر از صدايي نيست كه در هر حال سزاوار دل بستن نيستند» (دكتر احمد شوقي نوبر)

۳)ترا كه تأثیر سه روح آمدست عذرت هست كه از جهان نَدب عمر مانده‌اي عذرا

سه روح : مواليد ثلاثه كه حيوان، نبات و جماد باشد (برهان).

به چار نفس و سه روح و دو صحن و يك فطرت     به يك رقيب و دو فرع و سه نوع و چار اسباب

(تعليقات ديوان مجير، به نقل از خاقاني)

نَدب : داو كشيدن بر هفت در باز نرد و آن را به عربي عذرا خوانند و اگر از هفت بگذرد و به يازده رسد آن را تمامي ندب و داوفره گويند و به عربي وامق خوانند و زیرا به هفده رسد آن را دستخون گويند و اگر از دستخون گذرد حكم اول پيدا مي‌كند چه داو بر هجده نمي‌باشد.

در گرو عشق او جان و دلي داشتم                    در سه ندب دستخون، هر سه نگارم ببرد

(فرهنگ لغات و تعبيرات به نقل از از برهان)

عذرا : در اصطلاح نرد قديم كسي كه يازده نوبت متوالي از حريف مي‌برد و سه برابر آن چه حريف گرو مي‌گذاشت، مي‌ستد و هر گاه از حريف دوم هم يازده نوبت مي‌برد، مي‌گفتند وامق برد و دو برابر آن چیز که داشت مي‌ستد (حاشيه مرحوم خزائلي بر بوستان).

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk