پایان نامه ارشد هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

فروید درمورد­ی تحلیل دستگاه روانی، ارائه کرده می باشد. تفکر فروید همه دستگاه روانی بشر را به صورت دو سویه معرفی می­کند. مهر و کین، عشق و نفرت، نفی و تایید، خواستن و نخواستن، دوستی و دشمنی و به طور کلی هست و نیست. پس ایدئولوژی از دیدگاه آلتوسر به عنوان مقوله­ای که ارتباط نظری با تحلیل رویا از دیدگاه فروید دارد، مفهومی دو سویه می باشد. سازنده مخرّب.

از نظر آلتوسر تفکر انتقادی در هنر به دنبال یافتن تناسبات نظم و هارمونی و ذائقه­ی زیبایی­شناسی و ذوق و تجربه­ی زیبایی­شناسانه نیست، بلکه با تفکر انتقادی نظم و هارمونی را از زاویه­ی ارتباط با ایدئولوژی تحلیل می­کند. نظم و هارمونی هنری، نظم ایدئولوژیک می باشد. هنر از دیدگاه آلتوسر ایدئولوژی نیست- بر خلاف دیدگاه مارکسیسم راست کیش- بلکه درون ایدئولوژی می باشد. از ایدئولوژی فاصله می­گیرد و ارتباط­ی انتقادی با آن مستقر می­کند. و این ارتباط ناخودآگاه می باشد. زیرا که هنرها گاه نمی­دانند که محمل تضادها و تناقضات ایدئولوژیک هستند. مثال بالزاک و تولستوی از نظر مارکس، و تولستوی از دیدگاه لنین، که آلتوسر به هر دوی آن­ها در تحلیل هنر و ایدئولوژی اشاره می­کند، گویای این امر می باشد. بالزاک برای حفظ ارزش های بورژوایی زمانه­ی خود دست آثاری پدید آورده می باشد که بیانگر تناقضات و امیال سلطنت طلبانه و شهوت پرستانه­ی زمانه­اش می باشد. مهمترین ویژگی تفکر آلتوسر در ارتباط با هنر در این می باشد که او هنر را از دو تعریف مطلق و تعیین­کننده رهایی بخشید. از دیدگاه او هر نوع هنری ترکیب پیچیده­ای از عوامل مختلف اجتماعی، از هنرمند گرفته تا شرایط اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و … می باشد. پس هنر دیگر نه آن ذهنیت خلاق هنرمند می باشد که بورژوازی به صورت مطلق تعریف کرده می باشد و نه آن نتیجه­ی جبرگرایانه­ی “عالی جناب اقتصاد” که مارکسیسم راست کیش در تعیین­کنندگی اقتصاد اظهار کرده بود.

اهمیت پرداختن به فیلسوف پرآوازه ای که شهرت  بحث انگیزی دارد و به دلیل بحران­های روحی و معرفتی همواره از جانب اندیشه و تفکر مورد بی مهری واقع شده می باشد، به واسطه ی دیدگاه او در ارتباط با پیچیدگی­های نظام سرمایه­داری می باشد. آلتوسر با ارائه­ی نظریه ایدئولوژی در واقع پیچیدگی و پویای نظام سرمایه­داری را به ما گوشزد می­کند. از این رو مقاله­ی آلتوسر تحت عنوان ایدئولوژی و دستگاه­های ایدئولوژیک دولت، عملکرد سرکوب افراد توسط ایدئولوژی را به صورت کاملاً آرام و بی صدا توصیف می­کند و نشان می­دهد که سرمایه­داری چه طور این کار را توسط ایدئولوژی انجام می­دهد. آلتوسر انقلابی در نظریه­ی ایدئولوژی به وجود آورد که بعدها در نظریات پساساختارگرایی و ساختارشکنی و نقادی­های فمنیستی تاثیر تعیین­کننده به جای گذاشت. وی تمام کار فلسفی

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk