پایان نامه ارشد همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :همجنس گرایی در دین و روانشناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

حقوقی و اخلاقی یهودیت می باشد و نیز نخستین و مهم ترین منبع مکتوب در بین این منابع ، همان اسفار خمسه یا «تَنَخ»[۱] می باشد که مسیحیان آن را «عهد قدیم» می نامند. و میشنا و تلمود به شریعت شفاهی یا تورات«پیش از آمدن تورا (تورات)، مرد زن را در بازار می دید و اگر هر دو با ازدواج موافق بودند او را به خانه خود می برد، و با او در خلوت آمیزش می نمود، و زن همسر او می گردید. اما آنگاه که تورا داده گردید، به اسرائیل فرمان دادند که اگر مردی خواهان ازدواج با زنی می باشد، بایست او را در پیشگاه دو شاهد به عقد خود درآورد … اگر زن خواستار طلاق باشد نیاز به برگه طلاق خواهد بود.»[۲]

در آموزه های دین یهود علاوه بر دعوت بنی اسرائیل بر امر ازدواج و ارضای صحیح غریزه جنسی از طریق ازدواج، مومنان بنی اسرائیل را به تولید نسل و کنترل و انجام صحیح رفتار جنسی در دوران نامزدی و حتی بعد از ازدواج نیز دعوت می کند. و ازدواج کردن و بچه دار شدن را یکی از وظایف محول شده بر عهده مردان یهودی می داند، که این امر مبتنی بر فرمانی می باشد که در بِرشیت ۲۲:۱ متوجه آدم و حوا و در کتاب پیدایش۱:۹ و پیدایش باب۷ به نوح و فرزندانش خطاب شده می باشد.[۳] و مرد یهودی که برای تشکیل خانواده تلاشی نمی کند، مانند کسی دانسته شده می باشد که خونی ریخته باشد، یا صورت خدا را که همه بشر ها به شکل آن آفریده می شوند بی ارج بداند، و یا باعث گردد که حضور خدا از اسرائیل رخت بربندد. گرچه حداقل سن ازدواج پسر ۱۳ سالگی و حداکثر آن ۲۰ سالگی می باشد، اما سن معمول ازدواج ۱۸ سال بوده و تاخیر بیش از ۲۰سالگی جایز نمی باشد.[۴]

یهودیت، علی رغم تلقی های به وضوح زاهد مآبانه ای که در آن می باشد، آمیزش جنسی را صرفاً یک شرِ جنسی لازم به حساب نمی آورد. زیرا آرمانی که هلاخا برای زوج ازدواج کرده مطرح کرده می باشد، چیزی می باشد که غیر از نام روابط جنسی مقدس نمی توان نام دیگری برآن گذاشت. اما آن چیز که که در مورد رفتار جنسی و ارضای صحیح آن از سوی قوانین و آموزه های یهود دیده می گردد، نوعی تعارض و تضاد می باشد که از یک سوء اقدام[۱]. این کلمه گرفته شده از سه کلمه تورا، نویئیم و ختوبیم می باشد که به ترتیب به معنای تورات، انبیا و مکتوبات می باشد.

[۲]. Shulchan Arukh: Even Ha-Ezer 21:1-6

«شُولحان عاروخ لغتاً به معنای میزِ چیده؛ و در اصطلاح به شریعت نامه اصلی یهود گفته می گردد.که این شریعت نامه نوشته یوسف قارو می باشد. و اِون هاعِزِر یکی از فصلهای این کتاب می باشد.»

[۳]. نام عبری «برشیت» از اول آیه اول سفر پیدایش گرفته شده می باشد.

[۴]. Shulcha  Arukh: Even Ha-Ezer 1:1

همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

Author: userk