پایان نامه ارشد نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

  • ک. یانگجین و سایرین[1] در سال 2008 در مقاله خود با عنوان « روش معادل سازی ارزیابی مالی برای پروژه های مشارکت های عمومی خصوصی » در مورد لزوم تهیه طرح توجیه اقتصادی (FS) با در نظر گرفتن منافع بخش عمومی تاکید دارند. بررسی های ایشان نشان داده می باشد که اغلب طرح توجیه اقتصادی به بیان منافعی که بخش خصوصی از مشارکت در پروژه ها کسب می نماید، می پردازد. بنابر این به توسعه یک روش معادل سازی ارزیابی مالی با 6 شاخص اصلی پرداخته اند.
  • روشنا تاکسیم[2] و دیگران در مقاله خود با عنوان « پذیرش برنامه تامین مالی خصوصی پیشگام ([3]PFI) در مالزی» بیان نموده اند که مالزی در برنامه نهم خود در ارایه زیرساخت های عمومی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته می باشد و از منابع مالی صندوق ذخیره کارکنان (EPF[4]) به عنوان منبع اصلی تامین مالی پروژ ه ها بهره گیری نموده می باشد. ایشان در مقاله خود پذیرش مشارکت عمومی خصوصی در مالزی را در چارچوب عوامل موفقیت، عوامل منفی و تفاوت های کلیدی میان مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات سنتی بررسی نموده اند.
  • روت آکامپوریرا[5] و دیگران در سال 2008 در مقاله خود با عنوان « عوامل فشار بر اجرای مشارکت عمومی خصوصی در بخش تولید و انتقال برق در اوگاندا» به بیان عواملی که مانع از مشارکت بخش خصوصی در توسعه امکانات تولید برق در قالب مشارکت عمومی خصوصی در اوگاندا پرداخته اند.
  1. مهمترین محدودیت های شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از:
  2. عدم توانایی موسسات عمومی در تامین مالی از طریق انتشار سهام
  3. ملزومات متعدد برای تصویب پروژ ه های نگهداری شده
  4. فرایند طولانی درخواست و تصویب مجوز
  5. تاخیر در نتیجه رویه های بروکراسی اداری

[1] KE Yongjian

[2] Roshana Takim

[3] Project Finance Initiative

[4] Employees Provident Fund

[5] Root E. Akampurira

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk