پایان نامه ارشد رشته هنر: هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

عنوان فیلسوف مارکسیست، متمایز کردن علم مارکسیسم و ایدئولوژی­هایی که به آن نسبت داده می­گردد، می­داند. در این زمینه آلتوسر به دنبال هگل زدایی از تفکر مارکسیستی می باشد. جدا کردن مارکسیسم از اندیشه­های ایدئالیستی ماقبل مارکسیست، اساس کار او در کتاب برای مارکس می باشد. به عقیده­ی آلتوسر مارکس نیز در کتاب ایدئولوژی آلمانی از ایدئالیسم آلمانی و فویرباخ و دیگر هگلی­های جوان گسسته می باشد. آلتوسر قصد دارد این «گسست معرفت­شناسانه»[۱]در تفکر مارکس را به عنوان مقدمه­ی علم مارکسیسم در نظر گیرد. آلتوسر قائل به دو دوره­ی فکری در آثار مارکس می باشد: آثار دوره­ی جوانی و آثار دوران سالخوردگی مارکس. مارکس جوان از دیدگاه او هنوز در پروبلماتیک (معضل و مسائل)[۲]فویرباخ و هگل می­اندیشید و تفکرش هنوز علمی نشده بود[۳]. اما در دوره­ی پس از گسست، از پروبلماتیک فویرباخ، مارکس توانست تفکر علمی خود را شکل دهد. به همین منوال دو نوع گفتمان[۴] در اندیشه­ی مارکس هست، گفتمان اومانیستی که در آن از شیء­شدگی[۵]و از نخستین نوشته­های مارکس حول محور بیگانگی[۶]شکل گرفته بود؛ مفهوم بیگانگی و اشکال آن، علل و ماهیت آن و اهمیت آن در تاریخ انسانی. مارکس مفهوم بیگانگی را از فلسفه­های هگل و فویر­باخ گرفته می باشد. آلتوسر مفهوم بیگانگی را از مفاهیم ماقبل گسست می­داند، زمانی که مارکس هنوز در چارچوب ایدئالیسم آلمانی می­اندیشید. آلن وود در کتاب ارزشمند خود کارل مارکس اشاره می­کند که مارکس خود را وارث دو سنت فکری ایدئالیسم آلمانی و ماتریالیسم فویرباخ می­داند؛

[۱]-Epistemological Break

[۲]-Problematic

[۳]– معضل یا مسئله­آفرین، اساس هر تفکری می باشد. آلتوسر این واژه را از ژاک مارتن فیلسوف کاتولیک فرانسوی برای توضیح مجموعه پرسش­های ناظر و حاکم بر هر گفتمان علمی و فلسفی گرفت.

[۴]-Discorse

[۵] -Fetishism ،شیء­شدگی اشاره به پرستش اشیاء بی جان توسط بشر دارد که در طول تاریخ، فرد با دادن خواص جادویی به ساخته­ی دست خود به آن جایگاه خداگونه داده می باشد. در جهان کالاه نیز اقدام اجتماعی تولیدکننده کالای ساخته ی دست بشر را به محصولی جدا از فرد تبدیل می­کند. به جای این  که شخص بر محصول خود تسلط پیدا کند، کالا بر فرد چیره می­گردد،. مارکس نخستین بار، در جلد اول سرمایه به شیء­شدگی و بت وارگی کالا پرداخت.

[۶] -Alienation

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk