پایان نامه ارشد رشته الهیات: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :همجنس گرایی در دین و روانشناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

خاص ذکر گردد که در این حالت خفیف ترین شکل مجازات اعدام بایستی مورد حکم قرار گیرد.

در مورد مجازات همجنس گرایی و نحوه اجرای آن در کتاب مقدس و تلمود احکام زیادی اظهار شده می باشد. به طوری که در کتاب مقدس بعد از دستور مستقیم بر عدم جماع با جنس مذکر توسط مردان «و با ذکور مثل زن جماع مکن»[۱] در مورد مجازات همجنس گرایی بین دو مرد از عباراتی همچون « زمین ساکنان خود را قی کند.»[۲] و «و اگر مردی‌ با مردی‌ مثل‌ با زن‌ بخوابد هر دو فجور كرده‌اند. هر دو ایشان‌ البته‌ كشته‌ شوند. خون‌ ایشان‌ بر خود ایشان‌ می باشد‌.»[۳] و «زیرا هر كسی‌ كه‌ یكی‌ از این‌ فجور را بكند، همة‌ كسانی‌ كه‌ كرده‌ باشند، از میان‌ قوم‌ خود منقطع‌ خواهند گردید.»[۴] مجازات های سنگینی برای آنها صادر کرده، به طوری که مجازات هر دو طرف اعدام می باشد. زیرا مسئولیت و عاقبت این کار را متوجه فرد همجنس گرا کرده و مسئولیت خونش را به خود فرد سپرده می باشد. و با در نظر داشتن اینکه منع آمیزش همجنس گرایانه مردان را به زنان نیز تسری داده می باشد، همجنس بازی زنان را نیز ممنوع کرده می باشد. اما با این وجود مجازات همجنس گرایی مردان را به همجنس گرایی زنان تسری نمی یابد و مجازات حكم‌ دهد تا او را موافق‌ شرارتش‌ به‌ حضور خود به‌ شماره‌ بزنند. چهل‌ تازیانه‌ او را بزند و زیاد نكند، …»[۵] اما با در نظر داشتن بعضی از تفاسیر مبنی بر عدم زیاده خواهی در تازیانه زدن و تفسیر لفظ «تا چهل ضربه » از سوی شارحان، حداکثر مقدار تازیانه بر فرد همجنس گرا ۳۹ ضربه می باشد.[۶]

در مورد همجنس گرایی افراد صغیر (پسران کمتر از ۱۳ سال و دختران کمتر از ۱۲ سال) و دیوانگان و مست شدگان و کسانی که در حالت اضطرار و ضرورت[۷] هستند، احکام جداگانه ای اظهار شده می باشد. به طوری که کودکان صغیر، دیوانگان و عقب ماندگان ذهنی که قدرت تمییز مسائل قبیح را از حسن ندارند، از مجازات و مسئولیت کیفری معاف اند و در قانون فاقد عقل تلقی شده اند و نمی توان آنها را اعدام نمود. فقط می توان جهت ترساندن آنها برای عدم گرایش به همجنس[۱]. لاویان ۲۲:۱۸

[۲].  همان ۲۶:۱۸

[۳]. همان ۱۳:۲۰

[۴]. همان۲۹:۱۸

[۵]. تثنیه ۲:۲۵-۳

[۶]. سلیمانی، حسین، عدالت کیفری در آیین یهود، ص ۳۹۵٫

[۷]. necessity

همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

Author: userk