پایان نامه ارشد رشته ادبیات: با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


كنايات، ص 246).

توتيا: معرب دوديا، به فارسي دارويي می باشد كه از قلعي و سرب يا از مس سازند.

توتيا از گونه گونه می باشد و بهترينش طباشيريست، پس زنگاري، پس خراساني، پس كرماني و اين همه معدني می باشد و همه سرد و خشك می باشد و ريشهاي سرطاني را سود كند و هر ريش زشت را نيز، خشك گرداند بي سوزندگي، و ريش چشم را منفعت كند و چشم را قوي گرداند و بعد تيز كند و دمعه {اشك و اشك ريزش}بچيند و تاريكي از چشم ببرد (الابنيه، با اندكي تلخيص، ص 82).

بين توتيا با مقام شفا دهندگي عيسي (كه كوران را شفا مي‌بخشيد) تناسب هست. كلمة خري معني ديگر آن (حيوان دراز گوش) را به ذهن تداعي مي‌كند كه با عيسي، ايهام تناسب دارد.

مصرع دوم تمثيلي می باشد براي مصراع اول.

معني بيت: اگر قناعت پيش گرفته و قانع باشي، ديگر لازم نخواهد بود كه بر سفره‌ي فرومايگان بنشيني، همانطور كه پيش عيسي كه كوران را شفا مي‌بخشد و چشم تاريك را روشن مي‌گرداند، ديگر لزومي براي خريدن توتيا از غريبان و رهگذران، براي مداواي چشم نخواهد بود.

 

9)با هوي‌گر پرسي از من بر زمينت جاي نيست    زين هوا برخيز و همچون ذره بنشين بر هوا

گر پرسي از من: جملة معترضه

هوا: عشق، آرزو، تمني، مراد و كام (فرهنگ كنايات)، هوي و هوس.

بين هوا و زمين و برخيز و بنشين تضاد هست.

معني بيت: مصرع اول معني محكمي ندارد و مفهومش چندان رسا نيست اما مي توان چنين استنباط كرد: اگر از من بپرسي و يا از من حرف قبول كني، من مي‌گويم كه با هوي پرستي، بر زمين جايي نداري و        مي تواني با ترك هوي و هوس و خواهشهاي نفساني، زیرا ذره اي كه بر اثر جذبة آفتاب از حضيض خاك به اوج آسمان مي‌رسد، به عوالم بالا راه يابي.

 

10)كعبتين جان به عالم واخر از گردون كه هست    عمر تو بدباز و نرد آشفته و گردون دغا

معني بيت: در عرصه‌ي گيتي از خار انتظار گل دادن نداشته

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در 20 قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk