پایان نامه ارشد درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

وجه دوم: اگرچه وامق از مهر چهرة عذرا مانند خورشيد همنشين آسمان گردد و به مقام آسمان و مرتبه‌هاي تو گرفت) زيرا كه تو هنوز كودك هستي و آرامگاه تو اين زمين پهناور می باشد، و به جهت پرورش و تربيت خاكي و زميني خود، فريفته‌ي هر چيز به ظاهر عظيم مي شوي.

 

۳۴)به چشم عقل مه و مهر و پروين كيست؟   دو نان و خوشة انگور و خوانچة مينا

مه و مهر: ماه و خورشيد

چرخ: فلك، آسمان، روزگار، سپهر، آسمان به اعتقاد قديم كه كره‌اي می باشد گردنده، گردون (فرهنگ لغات و تعبيرات)

پروين (=ثريا)، پرو، پرن، پرون، پروز، پرويز، پرند و پارند، نامهاي ديگر فارسي پروين می باشد. در اوستا به صورت پشوايريه آيئني Paoiryaeini آمده می باشد و عربي آن ثريا مخفف ثروي می باشد به معني زن بسيار مال و از ثروت مشتق می باشد و تصغير ثريا به علت خردي ستارگان آن می باشد. نام ديگر ثريا در عرب «النجم» می باشد و در قرآن كريم سه بار آمده، مانند: والنجم و الشجر يسجدان. ستارگان ثريا را شش تا هفت عدد دانسته‌اند كه با چشم بدون سلاح مي توان آنها را ديد. ناصر خسرو علوي و انوري ثريا را هفت ستاره مي‌بينند:

پروين چو هفت خواهر خود دايم                       بنشسته‌اند پهلوي يكديگر

(ناصر خسرو/ ۱۴۲)

پروين را شاعران فارسي به چيزهاي بسياري مانند كرده و در شعر آورده‌اند:

پروين و خوشه (خوشة انگور):

اگر نه برج ثور و شاخ انگور  دو موجودند از يك مايه صادر

چرا پس خوشة انگور و پروين            يكي صورت پذيرفت از مصور؟

(خاقاني/ ۲۰۲)

نقل با تلخيص از فرهنگ اصطلاحات نجومي

خوشة انگور: پروين

دو نان: كنايه از خورشيد و ماه (فرهنگنامه شعري). همان مه و مهر می باشد كه در مصرع اول امده می باشد:

زين دو نان فلك ار خوانچة دو نان بينيد      تا نبينم كه دهان از پي خور بگشاييد

(ديوان خاقاني)

خوانچه مينا: كنايه از فلك (فرهنگنامه شعري)، همان چرخ می باشد كه در مصرع اول آمده می باشد.


واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk