پایان نامه ارشد درباره هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. هنر واقعی از دیدگاه آلتوسر چگونه هنری می باشد؟
  2. هنری که خارج از چارچوب ایدئولوژی شکل می­گیرد، چگونه درگیری­ها و کشمکش­های ایدئولوژیک درون متن و بیرون متن و ایدئولوژی که در آن شکل گرفته می باشد را نشان می­دهد؟
  3. خود مختاری نسبی هنر در نظریه آلتوسر در ارتباط با زیربنا چگونه به صورت رمزگان­های زیبایی شناختی درمی­آید؟

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات این پایان نامه، به صورت کتابخانه­ای بوده و از روش توصیفی برای اظهار مسائل بهره گیری شده می باشد.

پیشینه­ی مساله

در میان کتاب­های ترجمه­شده به فارسی، اثری غیر از همان رساله­ی ایدئولوژی و دستگاه­های ایدئولوژیک دولت، ترجمه­ی روزبه صدرآرا که نشر چشمه به چاپ رسانده می باشد، اثر دیگری نمی­بینیم. در واقع ساختارگرایانه و ضد اومانیسم آلتوسردر ارتباط با مفهوم ایدئولوژی و خوانش متون و ارتباط­ی علم و ایدئولوژی، شکل گرفته می باشد، از این رو ایدئولوژی و ضد اومانیسم در این فصل، موضوع­های محوری هستند. در اشاره به ساختارگرایی، اندیشه­های سوسور، لوی استروس و ژک لکان در ارتباط با ساختارهای زبان و قردادهای اجتماعی و ناخودآگاه زبان، مورد مطالعه قرار می­گیرند.

فصل دوم که زیبایی­شناسی ماتریالیستی آلتوسر را مطالعه می­کند، فصلی می باشد که به سه مقاله­ی معروف او درمورد­ی هنر می­پردازد. مقاله­ی نخست،نامه­ای درمورد­ی هنر(1966)[1] می باشد که در جواب منتقد کمونیست آندره دپره نوشته شده می باشد. آلتوسر در این مقاله بر خلاف سایر دیدگاههای ساده­انگارانه­ی مارکسیستی که هنر را ایدئولوژی می­پندارند، هنر را با ایدئولوژی یکسان نمی­بیند، اما به ارتباط­ای میان هنر و ایدئولوژی قائل می باشد که فاصله­ای و انتقادی می باشد. در واقع آلتوسر در این مقاله، هنر را افشاکننده­ی روابط و تناقضاتی می­داند که حاصل شرایط تولید و نظام

[1]-ALetter on Art

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk