پایان نامه ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

عمومی یا ایجاد زمینه های تامین مالی از طریق منابع مالی بخش خصوصی نام برد. از آنجایی که بسیاری از دولت ها در اواسط دهه 1990 با فشار ناشی از کسری بودجه و افزایش بدهی های خود مواجه بودند لذا تمایل بسیاری به بهره گیری از منابع بخش خصوصی خصوصا در تامین منابع مالی پروژه های زیرساختی بزرگ پیدا کردند. طی دهه گذشته میلادی، کشورها دریافتند که مشارکت های عمومی خصوصی با وجودیکه از منابع دیگری جهت تامین مالی پروژه ها بهره گیری می کنند، به عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود ارزش آفرینی پول محسوب می گردد.

2-2-2-3- تعریف مشارکت عمومی خصوصی

  • کالاها و خدمات به طرق مختلفی که در آن دولت و بخش خصوصی با درجات مختلفی حضور دارند، قابل ارائه می باشد. همانطوری که ماسگریو((Musgrave,1959,44 در حدود نیم قرن پیش بیان نمود، ارائه خدمات عمومی به این معنا نیست که دولت لزوما تولید کننده خدمات باشد. بنابراین ارائه خدمات عمومی وسیع تر از حالتی می باشد که در آن دولت مسئول طراحی، ساخت، تامین مالی و عملیات دارایی های سرمایه ای و خدمات قابل ارائه توسط این دارایی ها باشد. در حقیقت بسیاری از خدمات دولت با دارایی هایی که دولت ها از طریق بخش خصوصی تهیه می کنند یا قراردادهایی که مطابق آن بخش خصوصی نسبت به ساخت دارایی ها منطبق با مشخصات تعیین شده دولت می پردازد، انجام می گردد. این موضوع ممکن می باشد مواردی زیرا احداث ساختمان ها، کامپیوترها، یک مشارکت عمومی خصوصی، توافقنامه ای میان دولت و بخش یا بخش های خصوصی می باشد(ممکن می باشد اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بر بگیرد) که بر اساس آن بخش یا بخش های خصوصی نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل گردد، اقدام می کنند.(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)[1]
  • یک مشارکت عمومی خصوصی هر گونه ارتباط میان مدت تا بلند مدت بین بخش های عمومی و خصوصی می باشد که شامل تسهیم ریسک و بازده، مهارت ها، تخصصها و منابع مالی چندبخشی جهت دستیابی به خط مشی های مورد نظر می باشد.(شرکت استاندارد اند پورز-2005)[2]

[1] Organization for Economic Co-operation and development

[2] Standard & poor s (2005)

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk