پایان نامه ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

عمومي يا ايجاد زمينه هاي تامين مالي از طريق منابع مالي بخش خصوصي نام برد. از آنجايي که بسياري از دولت ها در اواسط دهه 1990 با فشار ناشي از کسري بودجه و افزايش بدهي هاي خود مواجه بودند لذا تمايل بسياري به بهره گیری از منابع بخش خصوصي خصوصا در تامين منابع مالي پروژه هاي زيرساختي بزرگ پيدا کردند. طي دهه گذشته ميلادي، کشورها دريافتند که مشارکت هاي عمومي خصوصي با وجوديکه از منابع ديگري جهت تامين مالي پروژه ها بهره گیری مي کنند، به عنوان ابزاري مناسب جهت بهبود ارزش آفريني پول محسوب مي گردد.

2-2-2-3- تعريف مشارکت عمومي خصوصي

  • کالاها و خدمات به طرق مختلفي که در آن دولت و بخش خصوصي با درجات مختلفي حضور دارند، قابل ارائه مي باشد. همانطوري که ماسگريو((Musgrave,1959,44 در حدود نيم قرن پيش بيان نمود، ارائه خدمات عمومي به اين معنا نيست که دولت لزوما توليد کننده خدمات باشد. بنابراين ارائه خدمات عمومي وسيع تر از حالتي می باشد که در آن دولت مسئول طراحي، ساخت، تامين مالي و عمليات دارايي هاي سرمايه اي و خدمات قابل ارائه توسط اين دارايي ها باشد. در حقيقت بسياري از خدمات دولت با دارايي هايي که دولت ها از طريق بخش خصوصي تهيه مي کنند يا قراردادهايي که مطابق آن بخش خصوصي نسبت به ساخت دارايي ها منطبق با مشخصات تعيين شده دولت مي پردازد، انجام مي گردد. اين موضوع ممکن می باشد مواردي زیرا احداث ساختمان ها، کامپيوترها، يک مشارکت عمومي خصوصي، توافقنامه اي ميان دولت و بخش يا بخش هاي خصوصي می باشد(ممکن می باشد اپراتورها و تامين کنندگان منابع مالي را نيز در بر بگيرد) که بر اساس آن بخش يا بخش هاي خصوصي نسبت به ارائه خدمات عمومي همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوري بخش خصوصي و به نحوي اثربخش که ريسک کافي به بخش خصوصي منتقل گردد، اقدام مي کنند.(سازمان همکاري اقتصادي و توسعه)[1]
  • يک مشارکت عمومي خصوصي هر گونه ارتباط ميان مدت تا بلند مدت بين بخش هاي عمومي و خصوصي مي باشد که شامل تسهيم ريسک و بازده، مهارت ها، تخصصها و منابع مالي چندبخشي جهت دستيابي به خط مشي هاي مورد نظر مي باشد.(شرکت استاندارد اند پورز-2005)[2]

[1] Organization for Economic Co-operation and development

[2] Standard & poor s (2005)

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk