پایان نامه ارشد با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


اشاره به طرز گرفتن فانوس در دست که با انگشت آن را حمل می کردند.

چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب                چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا

فلک (چرخ و دوران): آسمان را فلک گویند و سماوات را نیز منجمان نامند و به عقیده ایشان تمام آسمان و افلاک در حال دوران و گردشند. لفظ فلک احتمالاً از کلمه بابلی Puluku «بلوکو» گرفته شده می باشد و مدار ستاره نیز آمده می باشد و مدارالنجوم هم گفته اند و جمع فلک، افلاک می باشد و هر سیاره‌ای در فلک خود شناور می باشد. به حکم این آیه: و کل فی فلک یسبحون (سوره 36 آیه 40). اصطلاح فلسفی فلک، اثیر می باشد. (فرهنگ اصطلاحات نجومی).

انگشت: مجاز (به علاقه جزء و کل)

گنج خانه عمر: اضافه تشبیهی

معنی بیت: ‌فلک مانند دزد شب هنگام چراغ در دست گرفته (ظاهراً مقصود از چراغ فلک) و می‌گردد و در پی آن می باشد که چگونه (با گذشت روزها) گنج خانه عمر تو را به تاراج ببرد (با عنایت به بیت بعدی)

18)بکش به آه سحرگه چراغش از پی آن      که دزد سخت حریص می باشد و خانه پر کالا

آه سحرگه: کنایه از زاری و استغاثه سحرگاهی/ چراغ کشتن: کنایه از خاموش کردن چراغ

چراغ کیان کشته گردید، کاش من به مرگش چراغ سخن کشتمی

(خاقانی، به نقل از فرهنگ نامه شعری)

خانه پر کالا: اشاره دارد به عمر در بیت بالا، عمر به خانه‌ای تشبیه شده می باشد که در آن انواع کالاها هست.

معنی بیت (17 و 18): زمانه همچون دزدی می باشد که با چراغ ستارگان به دزدیدن تمام هست و نیست و دارایی‌های روحی و جسمی تو برآمده می باشد. تو نیز با ذکر ناله و گریه‌های سحرگاهان و با آهی که از ته دل می‌کشی، چراغ دزد زمانه را خاموش کن تا دیگر نتواند هستی و عمر را بدزد و نابود گرداند. (دعا و ذکر ورد صبحگاهی، بلاهای طبیعی را از تو دور می‌کند). و به عبارت دیگر:

به راز و نیاز و دعا و استغاثه به درگاه خداوند بپرداز تا حادثات فلکی و نیرنگهای آسمان در تو کارگر نشود. حافظ گوید:

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی      خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود می باشد        بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی(6)

واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری در 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk