پایان نامه ارشد با موضوع هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

عرصه­ی لانگ می­تواند داشته باشد، جنسیت می باشد. جنسیت در هنر و ادبیات همواره مردانه می باشد؛ زیرا که زبان مردانه و پدرسالارانه می باشد و نظام نمادین فرهنگ برای نوزاد و کودک پسر شکل گرفته می باشد. از این رو زن به عنوان دیگری و عدم وجود، همواره از این ساحت حذف شده می باشد. دیگری بودن زن در جنسیت و زبان، یکی از مهمترین دستاوردهای ساختارگرایی در عرصه­ی ناخودآگاه و زبان می باشد که لکان آن را ساخته و پرداخته کرده می باشد. آلتوسر زمانی که از انقلاب در نظریه سخن می­گوید، زبان را مد نظر خود دارد. زبان مردسالار از این رو بر گفتمان نظری و ادبی و هنری حاکم می باشد که از دیدگاه لکان، مرحله­ی نمادین که مرحله-ی شکل­گیری زبان می باشد برای کودک مذکر و پدر اتفاق می­افتد. پس زنان و مردان از درهای جداگانه وارد پدر سالاری می­شوند. از این رو زن از ساحت زبان حذف شده می باشد و به عنوان ابژه­ی مرد، در حاشیه­ی زبان قرار می­گیرد. باور بورژوایی مبتنی بر این که افراد بشر با فرصت­هاوشرایط مساوی شروع می­کنند، بی­اساسی خود را در این نظریه ثابت می­کند. آلتوسر استدلال می­کند که با انقلاب در عرصه­ی نظریه و زبان می­توان به انقلاب در عرصه­ی اقدام جامه­ی تحقق پوشاند. فمنیسم به عنوان یک جنبش مبارز، اساس تفکر خود را بر اساس دیدگاه آلتوسر لکان  استوارکرد. پس تفکر آلتوسر در ارتباط با مبارزه­ی ایدئولوژکی که در عرصه­ی لانگ و زبان رخ می­دهد، بر جریان­های ادبی و هنری و نقد فمنیستی تاثیر فراوان گذاشه می باشد.

درنهایت یادآور می‌گردد که تفکر آلتوسر درمورد­ی ایدئولوژی، سوژه، معارضه با اومانیسسم سوسیالیستی در هنر به عنوان فاصله­ی انتقادی از ایدئولوژی، بیشتر از این می­تواند محمل بحث و پژوهش باشد. هنر و فعالیت سیاسی مهمترین مقوله‌هایی می باشد که در جهت تبیین و تعدیل اندیشه­های مارکسیستی و نئومارکسیستی مورد بحث قرار می­گیرد. نگارنده‌ی رساله بر این باور می باشد که نگاه آلتوسری قطع نظر از نقاط قوت و ضعفش از این استعداد برخوردار می باشد که در تحلیل بسیاری از آثار بزرگ هنری و ادبی مورد بهره گیری قرار گیرد. خوانش مبتنی بر علائم و حاوی کشف تناقضات ایدئولوژیک متن، می­تواند شاهکارهای هنری و ادبی را در ژرفا بشکافد و نشان دهد که هنر محمل تناقضات ایدئولوژیک کلیت نظام اجتماعی می باشد و از این منظر شرایط مساعدی را برای عبور از آن‌ها فراهم کند.

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk