پایان نامه ارشد با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

گذشته، محدوديت (4-20) نشان مي‍دهد که مجموع کالاهايي که تامين‍کنندگان لايه اول تهيه مي‍کنند بايد پاسخگوي تقاضاي خريدار براي انواع محصولات باشد. محدوديت (4-21) نشان مي‍دهد که مجموع انواع مواد اوليه‍اي که تامين‍کنندگان لايه دوم تهيه مي‍کنند بايد پاسخگوي تقاضاي هر تامين‍کننده لايه اول براي هر محصول باشد.

محدوديت (4-22) تقاضاي هر تامين‍کننده لايه اول براي مواد اوليه را مشخص مي‍کند. محدوديت (4-23) و (4-24) ظرفيت توليد و تهيه مواد اوليه تامين‍کنندگان لايه هاي اول و دوم می باشد که بايد در نظر گرفته گردد. محدوديت (4-25) تضمين مي‍کند که اگر يک تامين‍کننده لايه اول انتخاب نشود, تامين‍کنندگان لايه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند گردید. محدوديت (4-26) نشان مي‍دهد که اگر يك محصول به يک تامين‍کننده در يک لايه قيمت اختصاص داده=  ظرفيت تامين‍کننده Pام براي تهيه ماده اوليه mام.

= تقاضاي ساليانه محصول iام.

=  تقاضاي تامين‍کننده j براي مواد اوليه mام براي توليد محصول iام.

متغير تصميم :

=  مقدار محصول iام اختصاص يافته به تامين‍کننده jام در لايه قيمت kام در هر دوره.

=  مقدار ماده اوليه m ام اختصاص يافته به تامين‍کننده pام براي ساخت محصول iام از تامين‍کننده jام.

=      1      اگر تامين‍کننده j در لايه قيمت k براي ساخت محصول iام در هر دوره انتخاب گردد.

وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk