پایانامه ارشد : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال93

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

در  مواردی که  انتشار  مواد  سمی در محیط ارزیابی می گردد ، می توان گفت که هر چه پایداری جو کمتر باشد ، مواد در سه جهت اصلی بیشتر پخش خواهند  گردید و غلظتی که به یک فاصله خاص خواهد رسید ، کمتر خواهد بود .  به  همین  دلیل  در ارزیابی مخاطرات احتمالی در یک واحد ، پایدارترین کلاس جوی به عنوان بدترین حالت برای پخش مواد  در محیط در نظر گرفته می گردد .

یکی از معیارهای معروف پایداری جو ، تقسیم بندی پاسکوییل1 می باشد.  در این روش ، پایداری به شش کلاس تقسیم می گردد.  در این تقسیم بندی ، پایداری جو تابع سرعت  باد ، میزان ابری بودن آسمان  و میزان  Aتا  F تابش خورشید  بر سطح زمین می باشد و در جدول 1- 4 ارائه شده می باشد .

در تقسیم بندی پاسکوییل ، کلاس جوی A , B نشان دهنده جو ناپایدار  و C , D نشان دهنده جو خنثی و E , F نشان دهنده  جو پایدار می باشد .

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera