منابع و ماخذ پایان نامه خود ارزیابی، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه

مسکونی
توانایی شمردن، خواندن اعداد و دادن پول بیشتر از تقاضا
شناسایی نوع سکه ها و قضاوت در مورد ارزش اعتباری انها
تشخیص نام و ارزش پول با استفاده از بازخورد درست، با مثال و بدون مثال
همه شرکت کنندگان بعد از آموزش نام، ارزش سکه های مورد هدف را شناسایی کردن
تعمیم مهارت به سکه های تمرین نشده
Marholin
و همکارانش
]44[
تعداد=4
سن= 39-63
IQ=25-33
مکان=اتوبوس، مرکز خرید
گذارش نشده
خرید اجناس و پرداخت پول
اعلان، مدل، بازخورد تمرین وتکرار رفتار
هر سه شرکت کننده ماهر شده در خرید از رستوران
تعمیم مهارت خرید از رستوران به دیگر رستورانها
Matson
]45[
تعداد=20
سن=24-48
IQ=گذارش نشده
کم توان هوشی متوسط
مکان=2مغازه، کلاس
داشتن تحصیلات پایه و مهارت خرید
دادن پول اضافه به صندوق دار و گرفتن بقیه آن
آموزش در محیط طبیعی، خود ارزیابی، بازخورد، تقویت اجتماعی
آموزش مهارت ها را بهبود بخشیده
تعمیم مهارت به دیگر مغازه ها
Matson &Long

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *