روان درمانی مشکلات وابسته به مواد

دانلود پایان نامه

روان درمانی مشکلات وابسته به مواد

 

2-4-1- راه و روش درمانی روان پویشی

روان بررسی گران تلاش می کنن، تا افراد گرفتار به مشکلات مربوط به مواد رو نسبت به عوامل روانشناختی که باور دارن در پدیدایی الگوی مصرف مواد نقش دارن، خبر دار کنن (کومر[1]و گولد، 1997). در این روش به شناخت دفاعای مراجع و باخبر شدن از ضعفای ایگو و چگونگی مقابله و تواناییای افراد تاکید می شه. در این روش به مراجع کمک می شه به خود آگاهی برسه و رشد کنه تا بتونه با مشکلاتش رو به رو شه و  بر اون فائق آید (میشل[2]، 1997).

 

2-4-2- راه و روش مصاحبه انگیزشی

انگیزه در تصمیم گیری افراد جهت تغییر مصرف مواد نقش مهمی بازی می کنه، در این روش بالا بردن انگیزه مراجعین بخش اصلی وظیفه دکتر حساب می شه. راه و روش مصاحبه انگیزشی با این فرض شروع می شه که مسئولیت پذیری و توانایی واسه تغییر در داخل مراجع قرار داره، وظیفه دکتر اینه که مجموعه  شرایطی رو خلق کنه که انگیزه مراجع و تعهد اون رو واسه تغییر زیاد کنه (میلر و رولینگ، 1991).

 

2-4-3- راه و روش پزشکی

در این راه و روش فرد نه مسئول وابستگی خوده و نه مسئولیتی در قبال درمان یا تغییر داره. مدل پزشکی در اعتیاد به مشکلات فیزیولوژیکی توجه می کنه (دالی، مارلات و اسپوتس[4]، 2003).

 

2-4-4- گروه درمانی

روان درمانی گروهی یکی از شکل های جور واجور درمانای روانشناختیه که طبق تغییر رفتار غیر انطباقی، تفکرات و احساسات افراد گرفتار به مشکلات هیجانی به کار گیری می شه. این درمان به روش های دراز مدت و کوتاه مدت واسه افراد گرفتار به مشکل سوء مصرف مواد به کار میره (سادوک و سادوک، 2005). جلسات گروه درمانی واسه اعتیاد جنبه لازم داره. گروهها به مراجعه کنندگان فرصتی واسه یادگیری حقایقی راجبه اعتیاد و بهبودی به دست میدن طوری که اونا بهتر می تونن مشکلات مصرف مواد خود رو بفهمن. مراجعه کنندگان هم اینکه قدرت و امید رو از همدیگه یاد می گیرن، یاد می گیرن که از ساپورت اجتماعی بهره ببرن و احساس مهم بودن داشته باشن چون اونا به دیگرانی کمک می کنن که در راه بهبودی از اعتیاد قدم بر می دارن. اهداف گروه درمانی اینه که فرصتی واسه اعضایشان جفت و جور کنه تا اطلاعاتی درباره جنبه های مهم بهبودی از اعتیاد رو به دست بیارن (دیلی، مرکر، کارپنتر[5]، 1997).

[1] .Comer

[2] .Mitchell

[3] .Motivational interviewing Approach

[4] . Daley,  Marlatt , Spotts

[5] Daley, Mercer, Carpenter

Author: 92