دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد همجنس گرایی در دین و روانشناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :همجنس گرایی در دین و روانشناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • اهمیت آن از دیدگاه تربیتی اسلام، سه مسئله همجنس گرایی، زنا و متعه را از دیدگاه تربیتی و به صورت علمی مورد تحلیل قرار داده و همچنین در کتاب «مطالعه روشهای تربیت در دوران نوجوانی با تأکید بر جنسیت و بلوغ»، به مطالعه و شناخت روشهای تربیتی در دوران نوجوانی در ابعاد جسمی و جنسی و اظهار آگاهی ها در باب غریزه جنسی و انحرافات آن پرداخته که نتایج تحقیقات صورت گرفته در این کتاب نشان می دهد که ارائه یک سری از روشهای تربیتی و کاربرد آنها در تربیت جنسی، و با اظهار توصیه هایی در خصوص تربیت عاطفی و جسمی و جنسی نوجوانان باعث جلوگیری و درمان انحراف جنسی مهم به خصوص همجنس گرایی در آنها می گردد. مانند روشهای تربیت جنسی پیشنهادی در این کتاب می توان به: 1- روش اعطای بینش ۲- روش ابراز توانایی ها ۳- روش الگویی ۴- روش تغییر موقعیت ۵- روش زمینه سازی ۶- روش عادت و غیره اشاره نمود. و گاهی محققان به موضوع همجنس گرایی از  بُعد فقهی[1]  نگاه کرده اند به طوری که در مقاله « ن‍ک‍ت‍ه‌ای‌ در م‍ج‍ازات‌ ل‍واط» جناب آقای محمد یزدی با در نظر داشتن آیات قرآن کریم و احادیث فقهی شیعه مخصوصاً احادیث امامین صادقین: به مطالعه فقهی همجنس گرایی پرداخته و میزان حد جاری بر آن و شباهت مجازات همجنس گرایی با زنا را مطالعه کرده می باشد. و گاهی نیز محققان همجنس گرایی را از بُعد قوانین اجرای شریعت و حقوق جزا[2] مورد مطالعه قرار داده اند. به طوری که در کتاب «ج‍رائ‍م‌ خ‍لاف‌ اخ‍لاق‌ ح‍س‍ن‍ه‌«، محقق به مطالعه و اظهار مباحث روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی
  • و تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها
  • در تفاسیر قرآن کریم ذیل تفسیر آیات مربوط به قوم لوط
  • در کتب فقهی شیعه بیشتر ذیل مباحث لواط و مساحقه و قذف و نکاح مانند اللمعه الدمشقیه شهید اول و یا جواهر الکلام آیت الله نجفی معروف به صاحب جواهر و سایر کتب فقهی
  • در کتب روایی شیعه همچون وسایل الشیعه، اصول کافی، بحار الانوار و غیره

[1] .رک : انتظاری، علیرضا، ادله اثبات در دعاوی خانوادگی، بصیرت ، ش ۳۵ ، ۱۳۸۴، ص ۲۱ – ۵۰ ؛ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د، ن‍ک‍ت‍ه‌ای‌ در م‍ج‍ازات‌ ل‍واط، ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌، ش‌ ۳۳، ب‍ه‍ار ۱۳۸۲: ص‌ ۶۶ – ۹۳.

[2]. رک: ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه،‌ ج‍رائ‍م‌ خ‍لاف‌ اخ‍لاق‌ ح‍س‍ن‍ه‌،‏ ش‍ر ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن، ت‍ه‍ران‌، ۱۳۷۸ ؛ شیروی، مهسا، مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو دیدگاه‌های جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1389.

همجنس گرایی در دین و روانشناسی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: همجنس گرایی در دین و روانشناسی

Author: userk