دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

مناسبی در این زمینه داشته باشند. همچنین درک این فرایند کمک بسزایی به مدیران اداری در مدیریت مناسب امور مشاوران و مذاکره با طرفین بخش خصوصی می نماید. با این حال در اقتصاد ایران در این زمینه کار اندکی انجام شده می باشد و کار علمی قابل ملاحظه ای صورت نپذیرفته می باشد، لذا اجرای طرح های مطالعاتی پژوهشی در این زمینه به مقصود ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر ضروری به نظر می رسد.

همچنین ارائه خدمات مناسب در این بخش مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم در زمینه های مختلف قانونی، تهیه و تدوین بسترهای حقوقی و قانونی، مدیریتی و ساختاری می باشد. با در نظر داشتن وضعیت اقتصادی در حال توسعه کشور ما و نیاز به توسعه پروژه های بزرگ زیرساختی در کشور و همچنین محدودیت منابع بودجه ای دولتی و روش های تامین مالی متعارف، لزوم اجرایی شدن تکنیک های تامین مالی پروژه محور و مشارکت های عمومی خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و واگذاری خدمات غیر محوری عمومی دولت بیش از بیش نمایان می گردد.

منابع مالی اغلب مشارکت های عمومی خصوصی از بودجه دولتی تامین می گردد، اما ممکن می باشد بخشی تا کل منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها نیز از طریق حق الزحمه های دریافتی از مصرف مبنای تئوریک مفهوم  مشارکت عمومی خصوصی به تئوری کارایی ایکس[1] مربوط می گردد. این تئوری در سال 1966 توسط لیبرشتین ارائه گردید.[2] این تئوری بیان می کند که موسسات دولتی تا زمانیکه از طریق سیاست های رسمی مالی و پولی گسترده به نحوی برخوردار باشندکه از ناکامی آنها جلوگیری و موجبات بقا آن ها را فراهم آورد، شکست نخواهند خورد. عدم کارایی های موجود در موسسات دولتی اغلب ناشی از دخالت های غیر عادی و ساختار سازمانی با دیوان سالاری بالای دولتی می باشد. از همین رو بر اساس این تئوری، مشارکت عمومی خصوصی باید موجب شوند تا منابع ایجاد کننده عدم کارایی را کاهش و قدرت پاسخگویی آنها را در برابر نیروهای بازار افزایش و بر قدرت رقابت آن ها بیفزاید.

در ارتباط با تامین مالی پروژه محور نیز باید بدانیم که از دهه 1980، تکنیک های جدید تامین مالی که آن ها را  تامین مالی پروژه محور و تجاری ساخت یافته می نامیدند به طور

[1]X-effeciency

[2]Leibenstein (1966)

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk