دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات: با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


3)كاسه‌ها كرده می باشد بر خوان اميد اما تهيست   هست از كاسة تهي امّيد خوش خوردن خطا

خوان اميد: اضافة استعاري

بين كاسه و خوان و خوردن تناسب هست.

مصرع دوم تمثيل (ارسال‌المثل) می باشد.

معني بيت: بر سفرة آرزوها و اميال جهان، كاسه‌هاي زيادي گذاشته اند. اما همة آن كاسه ها خالي می باشد و از كاسة تهي و خالي، غذاهاي خوب و خوش انتظار داشتن، فكري می باشد خطا و خيالي می باشد باطل.

 

4)زرد و لاغر شو چو ابريشم مگر زیرا كرم قز    پر براري زود زیرا زين خاكدان گردي رها

ابريشم: ماده‌اي كه كرم مخصوص (به نام كرم پيله) به شكل نخ بسيار باريك ترشح مي‌كند، و به وسيلة آن لانه‌اي بيضي شكل براي خود سازد، رشته‌اي كه از تارهاي پيله براي دوختن و بافتن سازند؛ ابريشم، حرير، قز، افريشم (معين).

كرم قز: كرم ابريشم (فرهنگنامه شعري).

اشاره به رياضت كشيدن در مقام صوفي گري جهت وارهيدن از تعلقات دنيوي و خواهشهاي نفساني تا جان بشر كه زیرا پروانه‌اي در پيلة كرم ‌وار خويش (تن و جهان) گرفتار می باشد، آزاد و رها از اين خاكدان به سوي ملكوت پر بكشد.

بين ابريشم و كرم قز و پر تناسب هست.

معني بيت: با رياضت از تعلقات تن رها شو تا تن تو رو به كاهش و جان تو در افزايش باشد، در اين صورت مانند پروانه‌اي كه از پيله‌ي كرم ابريشم به در آيد، مي‌تواني از تنگي دنيا و عالم تن رها گردي و به سوي عالم معني و ملكوت پرواز نمايي.

 

5)آن چیز که داري از جهان آن خونبهاي تست و بس    گر خورد خونت سزد كز پيش دادت خونبها

بين خون و خونبها جناس زايد (مذيل) هست.

معني بيت: آن چیز که از مال و اموال دنيوي در اين جهان اندوخته اي، آن به عنوان خونبهاي تو كافي می باشد پس اگر دنيا خون تو را بخورد (ترا نابود سازد) شايسته می باشد زيرا كه از پيش خونبهاي ترا با متمتع كردن تو از عيسي: شفا بخش بيماران و كوران می باشد

قناعت به عيسي (ع) تشبيه گرديده (تشبيه مضمر).

ره نشين: كنايه از افراد غريب و بيگانه و رهگذر (فرهنگ

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در 20 قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk