دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات: درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

هفت حقه سبز: کنایه از هفت آسمان (فرهنگنامه شعری)

لیقه: آن چیز که در دوات نهند از لای و موی و غیر از آن. لیف. لیقه انداختن در دوات و نیکو کردن سیاهی آن را (لغت‌نامه)

معنی بیت: بوق شیپور جنگ او در زیر این آسمان سبز، روز اعدا را سیاه کرده، همچنانکه لیقه اگرچه سپید می باشد ولی وقتی که با مرکب آغشته می گردد، صفحات نامه و کاغذ را سیاه می کند و یا اینکه دعوت پیامبری و جاه و جلال نبوت حضرت محمد (ص)، روزگار دشمنان را سیاه نموده می باشد (اگر سپیده مهره را دعوت پیامبری در نظر بگیریم).

(فرهنگ لغات و تعبیرات)

ابلق ایام: کنایه از روزگار،  ابلق

مجره: که پارسیان راه کاهکشان خوانند و هندوان راه بهشت و او جمله شدن بسیار ستارگانست از جنس ستارگان ابری. و این جمله به تقریب بر دایره ای بزرگست که بر دو برج جوزا و قوس همی گذرد. هر چند که جایی تنگ گردد و جایی ستبر و جایی باریک و جایی پهن، و گه گاه دوتو گردد و افزون.

(تعلیقات دیوان مجیر)

شب آخور: آخور شبانه، آخوری که شب برای چهارپایان فراهم کنند:

کرده ست ز بهر مرکبت چرخ      از جاده کهکشان شب آخور

(دیوان جمال عبدالرزاق به نقل از فرهنگنامه شعری.)

بین کبود، ابلق و آخور و زین تناسب هست.

کبود در معنی دیگر آن (آسمان) با مجره و فضا تناسب دارد. /بین ایام و شب تضاد هست.

بین فضا و شب و مجره تناسب هست. همچنین بین فضا، شب و کبود تناسب هست.

زین دعوت: اضافه استعاری

ابلق ایام: اضافه تشبیهی

این بیت اشاره دارد به دعوت نبی اکرم (ص) مردم را به دین مبین اسلام و نیز اشاره ای دارد به معراج حضرتش به اعلا علیین.

معنی بیت: وقتی که پیامبر مکرم اسلام (ص) دعوت خویش را آغاز نمود، در آن هنگامه دعوت به معراج شتافت و از سدره‌المنتهی گذشت و در این سفر آسمانی و روحانی در

واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری در 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk