دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


به خون بمير: به خون خويشتن آغشته بمير، كنايه از مرگ خونين.

خرمهره: نوعي مهرة بزرگ سفيد يا آبي كه آن را بر گردن خر و اسب و استر آويزند (فم): نوعي از برق و نفيري كه در حمامها و بازيگاهها و آسياها نوازند. و خرمك و مهره‌هاي بزرگ كم قيمت كه بر گردن خر بندند (ناظم‌الاطبا)

كتيبه هاي آشوري موسوم به كتيبه‌هاي (ميسر) موجود می باشد و در اين كتيبه‌ها نام (ارارتو) ديده شده می باشد.

۳-در ترجمه‌هاي فعلي تورات محل به خاك نشستن كشتي نوح، كوههاي آرارات تعيين شده و آن كوه ماسيس واقع در ارمنستان می باشد. (تعليقات ديوان مجير) از اعلام قرآن ص ۲۶۵).

-جودي در اشعار فارسي كنايه از استواري می باشد.

حلم او را تحمل جودي                      راي او را تجلي طور می باشد

(فرهنگنامه شعري. از ديوان انوري، ص ۴۳)

قلزم: به فتح اول و ضم زاء معجمه/ موضعيست در ميان مصر و مكه و اضافت بحر به طرف او كرده مي‌گردد. چرا كه بر كناره‌ي بحر محيط واقع می باشد و در رشيدي نوشته كه رودي می باشد در حوالي خوارزم و در لطائف قلزم به ضم اول و سوم دريا و چاه بسيار آب و به فتح سوم نيز آمده. و در عجائب المخلوقات می باشد كه دريايي می باشد كه از هند برآيد و قلزم نام شهري می باشد كه بر كنار آن آباد می باشد به آن نام خوانند و فارسيان آن را قرزم گويند. تم كلامه. و در بهار عجم نوشته كه فارسيان قلزم را به ضم اول و فتح زاء معجمه مي‌خوانند و در مؤيد قلزم به معني دريا و چاه عميق بسيار آب و نيز نوشته‌اند كه قلزم مأخوذ از قلزمه و معني آن ابتلاع می باشد يعني فرو بردن چيزي به گلو، زیرا درياي مذكور به غايت عميق می باشد لهذا قلزم گويند (غياث ص ۶۷۸).

در اين بيت جودي و قلزم كنايه از خشكي و درياست و هر دو اشاره به مقامات و تعلقات دنيوي دارد كه پر از حادثات و آسيبها هستند.

معني بيت: ترا چه درمان از خشكي و درياهاي زمين؟ كه خشكيها خود تشنة آب هستند و درياها شور و تشنگي آور. (دكتر احمد شوقي نوبر).

(احتمالاً در نظر قدما جودي و قلزم كه دو محل مقدس و افسانه‌اي بوده‌اند، داراي خواصي از قبيل         شفابخشي بوده اند ولي زیرا آفات و بلاياي راه آنها بيشتر از نفع و

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk