دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

  • اصطلاح مشارکت عمومي خصوصي را به صورت عمومي و کلي نمي توان تعريف نمود. بطور کلي اين اصطلاح را به شکل هايي از همکاري ميان بخش هاي عمومي و دنياي کسب و کار مي توان اطلاق نمود که هدف آن اطمينان از تامين منابع مالي، ساخت، نوسازي، مديريت و نگهداري زيرساخت ارائه يک خدمت مي باشد.(کميسيون اروپا-2004)[1]
  • مشارکتهاي عمومي خصوصي به تنظيماتي مربوط مي گردد که بر اساس آن بخش خصوصي نسبت به ارائه دارايي ها و خدمات زيرساختي که سابقا توسط دولت ارائه مي گردید اقدام مي نمايد. علاوه بر اجرا و تامين مالي پروژه هاي عمومي توسط بخش خصوصي، مشارکتهاي عمومي خصوصي داراي دو مشخصه ديگر نيز مي باشند: تاکيد بر ارائه خدمات به همراه سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و انتقال بخش عمده اي از ريسک از دولت به بخش خصوصي. مشارکتهاي عمومي خصوصي بخش عمده اي از پروژه هاي زيرساختي اجتماعي و اقتصادي را در بر مي گيرد که از آن ميان مي توان به ساخت و عمليات بيمارستان ها، مدارس، زندان ها، جاده ها، پل ها و تونل ها، راه آهن، سيستم هاي کنترل آلودگي هوا و پروژه هاي آب و فاضلاب اشاره نمود.(صندوق بين المللي پول-2006)[2]
  1. مشارکت عمومي خصوصي به عنوان اصطلاحي عمومي می باشد که بيانگر ارتباطات ميان بخش خصوصي و بدنه بخش عمومي با هدف معرفي منابع و يا تخصص هاي بخش خصوصي به ميزان کافي از انتقال ريسک به بخش هاي خصوصي جهت اطمينان از انجام پروژه به نحوي کارا مانند ديگرخصوصيات اين روش مي باشد.
  2. در پايان قرارداد ممکن می باشد دولت پس از پرداخت مبالغ از قبل تعيين شده به بخش خصوصي به عنوان مالک دارايي محسوب گردد. حال در اين زمينه زیرا ممکن می باشد دولت مبالغي را بيشتر يا کمتر از ارزش داريي در زمان تکميل پروژه پرداخت نموده باشد، در اين صورت دولت مجبور به تحمل ريسک ارزش باقيمانده[3] مي گردد.

2-2-2-4- مدل هاي مشارکت عمومي خصوصي

مدل هاي مشارکت عمومي خصوصي بسياري مانند سرمايه گذاري مشارکتي(JV)، مشارکت استراتژيک به مقصود بهره گیری بهتر از دارايي هاي عمومي، طراحي- ساخت- بهره برداري(DBO)، طراحي- ساخت- تامين مالي- بهره

[1] European commission (2004)

[2] International Monetary fund (2006)

[3] Residual Value Risk

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk