دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

  • اصطلاح مشارکت عمومی خصوصی را به صورت عمومی و کلی نمی توان تعریف نمود. بطور کلی این اصطلاح را به شکل هایی از همکاری میان بخش های عمومی و دنیای کسب و کار می توان اطلاق نمود که هدف آن اطمینان از تامین منابع مالی، ساخت، نوسازی، مدیریت و نگهداری زیرساخت ارائه یک خدمت می باشد.(کمیسیون اروپا-2004)[1]
  • مشارکتهای عمومی خصوصی به تنظیماتی مربوط می گردد که بر اساس آن بخش خصوصی نسبت به ارائه دارایی ها و خدمات زیرساختی که سابقا توسط دولت ارائه می گردید اقدام می نماید. علاوه بر اجرا و تامین مالی پروژه های عمومی توسط بخش خصوصی، مشارکتهای عمومی خصوصی دارای دو مشخصه دیگر نیز می باشند: تاکید بر ارائه خدمات به همراه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و انتقال بخش عمده ای از ریسک از دولت به بخش خصوصی. مشارکتهای عمومی خصوصی بخش عمده ای از پروژه های زیرساختی اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که از آن میان می توان به ساخت و عملیات بیمارستان ها، مدارس، زندان ها، جاده ها، پل ها و تونل ها، راه آهن، سیستم های کنترل آلودگی هوا و پروژه های آب و فاضلاب اشاره نمود.(صندوق بین المللی پول-2006)[2]
  1. مشارکت عمومی خصوصی به عنوان اصطلاحی عمومی می باشد که بیانگر ارتباطات میان بخش خصوصی و بدنه بخش عمومی با هدف معرفی منابع و یا تخصص های بخش خصوصی به میزان کافی از انتقال ریسک به بخش های خصوصی جهت اطمینان از انجام پروژه به نحوی کارا مانند دیگرخصوصیات این روش می باشد.
  2. در پایان قرارداد ممکن می باشد دولت پس از پرداخت مبالغ از قبل تعیین شده به بخش خصوصی به عنوان مالک دارایی محسوب گردد. حال در این زمینه زیرا ممکن می باشد دولت مبالغی را بیشتر یا کمتر از ارزش داریی در زمان تکمیل پروژه پرداخت نموده باشد، در این صورت دولت مجبور به تحمل ریسک ارزش باقیمانده[3] می گردد.

2-2-2-4- مدل های مشارکت عمومی خصوصی

مدل های مشارکت عمومی خصوصی بسیاری مانند سرمایه گذاری مشارکتی(JV)، مشارکت استراتژیک به مقصود بهره گیری بهتر از دارایی های عمومی، طراحی- ساخت- بهره برداری(DBO)، طراحی- ساخت- تامین مالی- بهره

[1] European commission (2004)

[2] International Monetary fund (2006)

[3] Residual Value Risk

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk