دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

 2-2-1-7- طرفين حاضر در تامين مالي پروژه محور

نمودار زير روابط ميان طرفين اصلي در يک تامين مالي پروژه محور رانشان داده و به توافقات حاکم بر روابطشان اشاره مي کند. در صورتي که يک مرجع اختيار عمومي از بخش خصوصي بخواهد تا خدمتي عمومي را ارائه نموده و منابع مالي سرمايه گذاري را تامين نمايد، مي تواند وارد يک مشارکت عمومي خصوصي با بخش خصوصي گردد. در پروژه هاي مشارکت عمومي خصوصي بزرگ مانند ساخت بزرگراه، شرکت مجري پروژه مي تواند به ساخت، تملک و عمليات پروژه زيرساختي پرداخته و با بهره گیری از يک ساختار تامين مالي پروژه محور منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري را تامين کند. منابع بخش خصوصي مي تواند از طريق بودجه دولتي يا عوارض جمع آوري شده از بهره گیری کنندگان يا ترکيبي از اين دو روش جبران گردد.

 

 

 

 

ايجاد حساب ذخيره ايجاد ذخيره اطمينان در زمان روبرو شدن با کمبود جريانات نقدي

-چه کسي به تامين مالي آن خواهد پرداخت؟از محل درآمدها يا طرف ثالث؟

-افزايش هزينه کل پروژه

 

 
ايجاد منابع جديد کسب درآمد افزايش درآمدها و نسبت پوشش بدهي

موجب ايجاد ابهام براي شرکت مجري پروژه مي گردد.

مانند ناشي از اجاره و فروش محصولات جانبي
ضمانت عملکرد مالي از جانب يک نهاد مالي -ايجاد اطمينان در زمان دريافت نقدينگي از دولت

-در صورتيکه دولت فاقد يک رتبه بندي- سابقه اعتباري باشد، مفيد مي باشد.

انتقال ريسک به دولت و اعتباردهندگان کنوني

2-2-1-9- جمع بندي

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk