دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

 2-2-1-7- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور

نمودار زیر روابط میان طرفین اصلی در یک تامین مالی پروژه محور رانشان داده و به توافقات حاکم بر روابطشان اشاره می کند. در صورتی که یک مرجع اختیار عمومی از بخش خصوصی بخواهد تا خدمتی عمومی را ارائه نموده و منابع مالی سرمایه گذاری را تامین نماید، می تواند وارد یک مشارکت عمومی خصوصی با بخش خصوصی گردد. در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی بزرگ مانند ساخت بزرگراه، شرکت مجری پروژه می تواند به ساخت، تملک و عملیات پروژه زیرساختی پرداخته و با بهره گیری از یک ساختار تامین مالی پروژه محور منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری را تامین کند. منابع بخش خصوصی می تواند از طریق بودجه دولتی یا عوارض جمع آوری شده از بهره گیری کنندگان یا ترکیبی از این دو روش جبران گردد.

 

 

 

 

ایجاد حساب ذخیرهایجاد ذخیره اطمینان در زمان روبرو شدن با کمبود جریانات نقدی

-چه کسی به تامین مالی آن خواهد پرداخت؟از محل درآمدها یا طرف ثالث؟

-افزایش هزینه کل پروژه

 

 
ایجاد منابع جدید کسب درآمد افزایش درآمدها و نسبت پوشش بدهی

موجب ایجاد ابهام برای شرکت مجری پروژه می گردد.

مانند ناشی از اجاره و فروش محصولات جانبی
ضمانت عملکرد مالی از جانب یک نهاد مالی-ایجاد اطمینان در زمان دریافت نقدینگی از دولت

-در صورتیکه دولت فاقد یک رتبه بندی- سابقه اعتباری باشد، مفید می باشد.

انتقال ریسک به دولت و اعتباردهندگان کنونی

2-2-1-9- جمع بندی

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk