دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

پارامترهاي هر يک از آن‍ها، به مدل رياضي مربوط به آن پرداخته مي‍گردد. در ادامه توضيحات مربوط به کليه محدوديت‍ها به اختصار بيان مي‍شوند.

۴-۲ معرفي مدل پيشنهادي تک محصولي

مدلي که در اين بخش ارائه مي‍گردد، شامل سه مجموعه متفاوت می باشد:

  1. مجموعه تامين كنندگان لايه اول که قطعه مورد نياز خريدار از انواع مختلف را تامين مي‍کنند.
  2. مجموعه مربوط به مواد اوليه مورد نياز تامين‍کنندگان لايه اول که براي توليد قطعات نيمه ساخته مورد نياز می باشد.
  3. مجموعه تامين‍كنندگان لايه دوم كه مواد اوليه مورد نياز تامين‍کنندگان لايه يك را تهيه مي‍كنند.

از ويژگي‍هاي ديگر اين مدل که مهم می باشد، در نظر گرفتن شرايطي می باشد که در آن تامين‍کنندگان مختلف به ازاي دريافت سفارش محصول در حجم‍هاي بالاتر تخفيف قايل مي‍شوند و اين نکته در مدل لحاظ شده می باشد و در انتخاب تامين‍کنندگان و ميزان سفارش به آنان لحاظ شده می باشد.

۴-۲-۱  پارامترهاي مدل تک محصولي

= پارامتر کيفيت تامين‍کننده jام (نرخ کالاهاي برگشتي)

=  پارامتر ديرکرد تامين‍کننده jام (نرخ حمل و نقل‍هاي با ديرکرد)

=  قيمت يک واحد محصول براي تامين‍کننده jام در لايه قيمت kام

=  ظرفيت توليد براي تامين‍کننده jام

وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk