دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

می­توان در آثار هنری مدرن و پست­مدرن، دیالکتیک پیچیده­ای از زشتی و زیبایی پیدا نمود.

نهاد. از این رو در تحلیل­های مارکسیستی، ایدئولوژی موقعیتی محوری دارد. هنر محصولی اجتماعی می باشد، پس جدا از ایدئولوژی نیست. شاهکارهای ادبی و هنری تاریخ هنر که همواره در دیدگاه همگان، نام مولف و خلق کننده­اش را با خود دارد، از دید همگان محصول فردی و ساخته و پرداخته­ی نبوغ هنرمند در خلوت خویش می باشد. اما در گفتمان مارکسیستی، هنر به عنوان تولید و هنرمند به عنوان تولیدکننده­ی آن، در کنار دیگر عوامل و شرایط تولید در نظر گرفته می­گردد.

یکی از موثرترین و ارزشمندترین دیدگاه­ها درمورد­ی ایدئولوژی، دیدگاه آلتوسر می باشد. بر اساس خوانش آلتوسر از مارکس، بر خلاف آن چه مارکس در ایدئولوژی آلمانی می­گوید، ایدئولوژی صرفاَ مجموعه­ای از توهمات نیست. بلکه آلتوسر در دو مقاله­ی مارکسیسم و اومانیسم و ایدئولوژی و دستگاه­های ایدئولوژیک دولت، ایدئولوژی را نظامی از بازنمایی[۱]­ها می­داند. این بازنمایی­ها شامل تصاویر، سخن­ها، روایت­ها و اسطوره­هایی می باشد که به مناسبات زیستی و زندگی اجتماعی مردم مربوط می­باشند. اما آن چه در ایدئولوژی بازنموده می­گردد، نظام مناسبات واقعی حاکم بر هستی افراد نیست، بلکه مناسبات خیالی افراد با آن مناسبات واقعی زندگی اجتماعی می باشد. به عبارت دیگرایدئولوژی هم ارتباط­ی واقعی و هم ارتباط­ی خیالی با جهان می باشد. واقعی از این جهت که مردم از  طریق ایدئولوژی ارتباط­ی خود را با مناسبات حاکم بر شرایط وجودی خویش را به طور واقعی و ملموس زندگی می­­کنند، و خیالی از این جهت که ایدئولوژی مانع از درک کامل این شرایط وجودی و چگونگی ساخته­شدن اجتماعی مردم در چارچوب آن می­گردد. آلتوسر این «بازنمایی غلط»[۲] را ایدئولوژی می­نامد که نه اندیشه­هایی می باشد که در مغز مردم هست و نه در سطح بالاتر اظهار مناسبات مادی واقعی، بلکه شرط لازم برای اقدام در چارچوب شکل­بندی اجتماعی می باشد. این

[۱] -Representation

[۲]-False imaginary

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk