دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

صورت تکي و يا ترکيبي در مقالات مختلف مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. تکنيک‍هاي داده‍کاوي نيز در سال‍هاي اخير مورد توجه محققان قرار گرفته و در سال هاي  2008و2009 به کار گرفته شده می باشد. خوشه بندي روشي می باشد بر پايه مفاهيم آماري که از الگوريتم‍هاي دسته بندي بهره گیری مي‍کند و هر گزينه‍اي که ويژگي‍هاي مختلف آن را بتوان به وسيله امتيازهاي عددي نشان داد در دسته‍هاي مجزا تقسيم بندي مي‍کند. مبناي اين تقسيم بندي معمولا يک تابع رياضي می باشد، به اين ترتيب که در آغاز يک نقطه به عنوان مرکز خوشه در نظر گرفته مي‍گردد و سپس  شباهت ساير گزينه‍ها با آن در نظر گرفته مي‍گردد و شبيه ترين گزينه‍ها با هم در يک خوشه قرار مي‍گيرند. به اين ترتيب اجزاي يک خوشه بيشترين شباهت را با هم و کمترين شباهت را با ساير خوشه‍ها خواهند داشت. واضح می باشد که اين روش مي تواند براي مجموعه‍اي از تامين‍کننده‍ها به کار گرفته گردد.

يکي از روشهاي پرکاربرد در سالهاي اخير روش  استدلال بر مبناي موارد گذشته يا CBR می باشد که بر پايه يک الگوريتم ساده بنا شده می باشد‍.[35]

 

ترتيب يک مسئله ساده مطرح مي‍گردد. اين روش که براي اولين بار توسط ساعتي در سال 1980 مطرح گردید، شامل کليه معيارهاي کيفي و کمي خواهد بود و در زماني که چند معيار و تعداد زيادي زير معيار هست، کاملا مناسب به نظر مي‍رسد .[27]

وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk