دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

7 8 5766 2379 65 2.73%
8 9 8916 3333 82 2.46%
9 10 13206 4513 101 2.24%
جدول5-2 تعداد متغيرها و محدوديت هاي مسئله با مقادير مختلف غيرخطي مسئله

به عنوان مثال رديف اول جدول (1-5) بيان مي‍کند که در صورتي که مسئله داراي دو تامين‍کننده لايه اول و دوم و دو محصول و ماده اوليه و دو لايه قيمت باشد، مدل داراي 54 متغير و 57 محدوديت می باشد که 5 محدوديت غير‍خطي می باشد که اين 5 محدوديت غير‍خطي77/8% کل محدوديت‍ها را شامل مي‍گردد.

رديف تامين کننده لايه اول محصول تامن کننده لايه دوم مواد اوليه لايه قيمت کل متغيرها کل محدوديت ها محدوديت هاي غير خطي
1 2 2 2 2 2 54 57 5
2 2 2 3 3 2 78 70 5
3 3 3 3 3 2 168 141 10

 

 

 

 

 

 

وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk