دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

تکه ای از متن پایان نامه :

ارزیابی شناختی فرد در مورد زندگی اش می باشد که حالت موقّتی و کوتاه مدت ندارد بلکه متأثر از وضعیت روانی و عوامل درون فردی مانند: ارزش های فردی، عزّت نفس، داشتن دید مثبت به افراد، پذیرش واقعیت های موجود، با معنا دانستن فعالیت ها و کلّ زندگی، احساس داشتن انگیزه و کنترل بر زندگی می باشد که به دوره های طولانی از زندگی مربوط بوده و آن رضایت مندی از زندگی نام گرفته می باشد (فرانسیس و بولگر[۱]،۱۹۹۷؛ لیساگر[۲]، ۱۹۴۸؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱). پس، توجه ویژه به مفهوم بهزیستی ذهنی طی سه دهه اخیر پیامدهای مهمی را برای بشر به دنبال داشته، زیرا با ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود، نیمرخ نسبتاً دقیقی از رضایتمندی از زندگی  به دست می آید. در شناخت این نیمرخ، پژوهشگران هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی را مدّ نظر قرار داده اند، زیرا که بدیهی می باشد یک فرد محصول تعامل محیط با خصوصیات فردی می باشد (کارادماس[۳]، ۲۰۰۵؛ نقل از شعبانی، ۱۳۹۱). پژوهش های زیادی در حوزه بهزیستی ذهنی صورت گرفته و در آنها تأثیر عوامل متعددی مانند ویژگیهای شخصیتی (رومرو، گومز و ویلار[۴]، ۲۰۱۲؛ لامرز، وسترهوف، کاواکز، بوهلمیجر[۵]، ۲۰۱۲؛ مالکوک[۶]، ۲۰۱۱؛ گارسیا، ایرلندسون[۷]، ۲۰۱۱؛ ویترسو[۸]، ۲۰۰۱، تقی لو، صالحی و شکری، ۱۳۹۰)، جنسیت (فرهادی، جواهری، غلامی و فرهادی، ۲۰۰۵؛ جعفری، لیاقت دار، عابدی، ۲۰۰۴؛ بخشی پور، پیروی و عابدیان، ۲۰۰۵؛ نقل از تقربی، شریفی و سوکی، ۱۳۹۱) سلامت جسمی و روانی (مکری نوری، مکری، محمدی فر و یزدانی، ۲۰۰۲؛ مرادی، جعفری و عابدی، ۲۰۰۵؛ پیلتزر و پینگ پید[۹]،۲۰۱۳) رضایت از زندگی (پورسردار، سنگری، عباس پور البوکردی،۲۰۱۲؛ پروف و اوزمیت[۱۰]، ۲۰۱۱) را در ارتباط با بهزیستی ذهنی مورد مطالعه قرار داده اند که مرور یافته های حاصل از آنها نشان می دهد کوشش های زیادی برای تعیین سطح بهزیستی ذهنی صورت

[۱]. Franssis & Bolger

[۲]. Lisager

[۳]. Karadmas

[۴]. Romero & Gomez & Villar

[۵]. Lamers & Westerhof & Kovacs & Bohlmeijer

[۶]. Malkoc

[۷]. Garcia & Erlandsson

[۸]. Vitterso

[۹]. Peltzer & Pengpid

[۱۰]. Prof & Ozmete

تأثیر میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userd