دانلود پایان نامه ارشد واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

او به شهادت برخي از ابياتش به تصوف مائل شده ولي باز تصوف او هم با تصوف حافظ و مولوي فرق دارد و مانند ظاهربينان كه در بدايت تصوفند به عزلت و انقطاع از خلق مي خواند و زمانه را از اهل و مردم را از وفا تهي مي بيند…

شيوه كار نگارنده

در گزارش اين بيست قصيده اول ديوان مجيرالدين، به ترتيب ذيل اقدام شده می باشد:

پس از معرفي كوتاه هر قصيده معاني لغات و واژگان، اصطلاحات، كنايات و تعبيرات ابيات توضيح داده شده، و در مواردي كه استشهاد از نظم و نثر ادبي فارسي- مخصوصاً از اشعار خود شاعر- در روشن شدن مطلب مؤثر بوده، بدين امر پرداخته شده می باشد، و در معرفي قصايد به منابعي از قبيل تاريخ ادبياتها، سخن و سخنوران استاد فروزان فروحاشيه‌ي اين كتاب، پاورقي ديوان مجير و ديوان خاقاني مراجعه شده تا به اصطلاح شأن نزول قصايد، سخنان استاد فروزانفر درمورد بعضي قصايد و ابيات آن و تقليد مجيرالدين از استادش خاقاني در سرودن چامه هايش، بررسي گردد.

تلميحات و اشارات ابيات با مشورت استادان و اهل ذوق و شعر و بهره گیری از منابعي همچون فرهنگ تلميحات و اشارات دكتر شميسا و … توضيح داده شده می باشد و نيز هرجا كه نكاتي بلاغي و دستوري وجود داشته ذكر شده می باشد.

در مواردي كه معني بيت ها بر اساس واژگان و تركيبات به كار رفته در آن مبهم و نامفهوم به نظر مي‌رسيده، در صورت مفهوم بودن ابيات با واژگان و تركيبات نسخه هاي ديگر- كه در پاورقي ديوان آمده بود- معني آنها نوشته شده می باشد.


واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk