دانلود پایان نامه ارشد : هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

تکه ای از متن پایان نامه :

بلکه درون ایدئولوژی می باشد. از ایدئولوژی فاصله می­گیرد و ارتباط­ی انتقادی با آن مستقر می­کند. و این ارتباط ناخودآگاه می باشد. زیرا که هنرها گاه نمی­دانند که محمل تضادها و تناقضات ایدئولوژیک هستند. مثال بالزاک و تولستوی از نظر مارکس، و تولستوی از دیدگاه لنین، که آلتوسر به هر دوی آن­ها در تحلیل هنر و ایدئولوژی اشاره می­کند، گویای این امر می باشد. بالزاک برای حفظ ارزش های بورژوایی زمانه­ی خود دست آثاری پدید آورده می باشد که بیانگر تناقضات و امیال سلطنت طلبانه و شهوت پرستانه­ی زمانه­اش می باشد. مهمترین ویژگی تفکر آلتوسر در ارتباط با هنر در این می باشد که او هنر را از دو تعریف مطلق و تعیین­کننده رهایی بخشید. از دیدگاه او هر نوع هنری ترکیب پیچیده­ای از عوامل مختلف اجتماعی، از هنرمند گرفته تا شرایط اجتماعی، کنندگی اقتصاد در درون مارکسیسم راست­کیش استالینیستی به کار برد. آلتوسر معتقد می باشد که جبرگرایی اقتصادی استالینیستی در حزب کمونیسم رسمی در شوروی، با تکیه بر تعیین­کنندگی که از متن ایدئولوژی آلمانی در بحث زیربنا و روبنا ناشی شده می باشد، بیش از حد بر تعیین-کنندگی اقتصاد بر روبنا و به بخصوص فرهنگ و مقوله­ی هنر افراط کرده می باشد. پس آلتوسر کار خود را با عنوان “بازگشت به مارکس”، در راستای شناساندن تفکر درست و واقعی مارکس از دیگر خوانش­ها و برداشت­ها از وی معرفی می­کند. آلتوسر در خوانش مارکس ساختارگراست؛ و ساختارگرایی یکی دیگر از مسائلی می باشد که در این رساله برای توصیف مارکسیسم ساختاری آلتوسر به آن پرداخته شده می باشد. پس تحلیل هنر و زیبایی از دیدگاه آلتوسر، در چارچوب معرفتی او ارائه می­گردد. در این رساله کوشش بر آن می باشد تا نشان داده گردد که آلتوسر هنر را از اومانیسم بورژوایی و تعیین­کنندگی اقتصادی استالینیستی رها کرده می باشد. و در صدد می باشد تا تناقضات کلیت نظام اجتماعی را در هنر مشاهده کنیم. سوال اصلی این پژوهش این می باشد که: نگاه ضد اومانیستی آلتوسر به بشر به مثابه فاعلی که محصول ایدئولوژی می باشد، چگونه منجر به شکل­گیری نظریه­ی زییایی­شناسی ماتریالیستی می­گردد؟

اما فرضیه­های فرعی پژوهش که از آغاز پژوهش، رساله  با آن­ها روبه روبوده می باشد،عبارتنداز:

۱- آلتوسر بین علم و هنر چه ارتباط­ای می­بیند؟

۲-ارتباط­ی بین ایدئولوژی و هنر در مارکسیسم ساختاری آلتوسر چگونه تبیین می­گردد؟

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk